Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala przy ulicy Prostej w Kielcach

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala przy ulicy Prostej w Kielcach
Kontakt
Telefon
41 361 85 25
Telefon
41 361 74 25
Adres rejestrowy
Ulica
Prosta 30
Kod pocztowy
25-371
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000173140
REGON
29283560000000
NIP
657-25-44-158
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest: 1. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu rozwoju Szpitala Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków w Kielcach przy ul. Prostej 30 oraz wzbogacania jego wyposażenia technicznego. 2. Upowszechnianie wiedzy o działalności szpitala w zakresie: 1/funkcjonujących oddziałów; 2/prowadzonej profilaktyki; 3/działania poradni neonatologicznej; 4/działania poradni niepłodności; 5/działania poradni patologii ciąży; 6/działania poradni wieku rozwojowego; 7/i innych osiągnięć szpitala. 3. Promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu: 1/przygotowania do życia w rodzinie młodzieży - w tym problem antykoncepcji; 2/depresji okołoporodowych wśród kobiet i ich rodzin; 3/ciąży, porodu i opieki nad noworodkiem wśród matek młodocianych; 4/ "okresu przejściowego" kobiety i mężczyzny. 4. Współpraca z lekarzami, położnymi i terapeutami rodzinnymi oraz władzami gminnymi, administracyjnymi i samorządowymi w celu prowadzenia działalności poradniczo - informacyjnej z zakresu problematyki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej. 5. Wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości opieki zdrowotnej nad kobietami i ich rodzinami. 6. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością dotyczącą sytuacji zdrowotnej, zawodowej i materialnej zarówno kobiety jak i jej rodziny. 7. Skupianie wokół stowarzyszenia naukowców, dydaktyków, działaczy społecznych i ludzi biznesu w kraju i za granicą. 8. Włączanie się do programów pomocowych ogłaszanych przez różne organizacje zarówno polskie jak i międzynarodowe. 9. Stworzenie możliwości niesienia sobie wzajemnej pomocy psychologicznej i materialnej wśród potrzebujących kobiet (przede wszystkim pacjentek szpitala). 10. Nadzorowanie i analizowanie polityki i programów UE, które mogą mieć wpływ na poprawę zdrowia kobiety. 11. Wspomaganie szpitala w działaniach wprowadzających przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej