Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
29 764 58 58
Telefon
29 764 34 42
Adres rejestrowy
Ulica
Mazowiecka 6
Kod pocztowy
07-410
Miejscowość
Ostrołęka
Województwo
mazowieckie
Powiat
Ostrołęka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000238646
REGON
14020972800000
NIP
758-00-01-272
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

  1. Współpraca, integracja i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb.
  2. Obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań.
  3. Oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki.
  4. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami równoważnego rozwoju.
  5. Działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej.

Prowadzone działania
Rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu szkoleniowego MC-SSIIM w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Jego celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie własności intelektualnej i rozwijanie ich potencjału w Unii Europejskiej. Program ten jest realizowany przez Urząd Miasta w Ostrołęce, Regionalną Izbę Gospodarczą w Ostrołęce, Radę Regionalną FSNT-NOT oraz przez naszych partnerów z Finlandii, Portugalii i Węgier.
Z ww. instytucjami prowadzimy współpracę również w zakresie innych programów.
Szczególnie aktywnie współpracujemy z Urzędami Pracy z pobliskich powiatów w zakresie organizowania szkoleń dla osób bezrobotnyh i poszukujących pracy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej