Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "My Razem" w Bolesławcu

Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień "My Razem" w Bolesławcu
Kontakt
Telefon
504 582 785
Adres rejestrowy
Ulica
Mikołaja Brody 13 lok. 7
Kod pocztowy
59-700
Miejscowość
Bolesławiec
Powiat
bolesławiecki
Województwo
dolnośląskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000193154
REGON
23120096400000
NIP
612-17-05-820
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
27
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Propagowanie idei trzeźwości oraz związane z tym zmiany obyczajów, życia jednostki oraz społeczeństwa, propagowanie abstynenckiego stylu życia.
Integracja społeczeństwa abstynenckiego.
Udzielanie informacji i pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.
Udzielenie wszechstronnej pomocy kształtowaniu własnego rozwoju oraz doskonalenie umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia.
Integracja i wspomaganie działalności różnych środowisk zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomani oraz przemocy w rodzinie.

Prowadzone działania
Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych doskonalących umiejętności potrzebne do trzeźwego życia.
Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej poprzez m.in.:
-organizowanie spotkań towarzyskich w Centrum poprzez tworzrzenie kół zainteresowań,
-organizowanie spotkań jubileuszowych tzw. rocznic abstynencji,
-organizowanie gier i zabaw dla dzieci i młodzieży,
-organizowanie wieczorków tanecznych, urodzin, imienin,
-organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,
-prowadzenie wypożyczalni książek,
-organizacja imprez sportowych i turystycznych.
Nawiązanie współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz pozarządowej, mogące pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia.
Stała współpraca ze Służbą Zdrowia oraz Ośrodkami Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Współpraca oraz wymiana doświadczeń z innymi Stowarzyszeniami oraz Klubami Abstynenta na terenie całego kraju i poza jego granicami.
Współpraca ze szkołami, zakładami pracy i różnymi organizacjami społecznymi, które będą zainteresowane promowaniem zdrowego stylu życia - bez alkoholu i narkotyków.
Organizowanie w pomieszczeniach Centrum i poza nimi spotkań z przedstawicielami różnych środowisk w celu przedstawienia pracy Stowarzyszenia i jego form działania, oraz motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia i członkostwa w Stowarzyszeniu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej