Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 623 12 26
Telefon
89 623 12 26
Adres rejestrowy
Ulica
Pasymska 21a
Kod pocztowy
12-100
Miejscowość
Szczytno
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
szczycieński
Gmina
Szczytno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000160511
REGON
51954982700000
NIP
745-17-18-387
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
44
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 • Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem ruchowym i umysłowym.
 • Pomoc w zakresie rehabilitacji, osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków komunikacyjnych.
 • Wspomaganie realizacji zadań zakładów rehabilitacyjno-edukacyjnych i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie.
 • Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 • Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze i podobnej działalności na terenie kraju i za granicą.

Prowadzone działania:

Zakończyliśmy realizacje programu "Zbliżmy się do siebie". Adresatami tego programu było ok. 60 dzieci od 3 do 25 lat wraz z rodzicami z powiatu szczycieńskiego (ok.180 osób), duża stopa bezrobocia, dzieci pochodzą z wielodzietnych, biednych rodzin.
Czas programu 26.05.2004r. - 15.12.2004r.
Typy działań podjęte w programie:

 • szkolenie dla opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
 • terapia rehabilitacyjna
 • animowanie działań samopomocy
  Celem programu było:- nabycie szeregu umiejętności i aktywne uczestnictwo rodziców w stymulacji rozwoju swojego dziecka
 • stworzenie grupy wsparcia dla rodziny dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie "Promyk" realizuje następujące zadania:

1) Na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych:
PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ
Programem jest objęte aktualnie 2 osoby po ciężkich urazach czaszkowo- mózgowych. Program obejmuje rehabilitacje domową pacjenta oraz wsparcie rodziny.
Z pacjentem pracują:

 • mgr. rehabilitacji ruchowej
 • rehabilitant specjalista SI
 • logopeda
  W miarę potrzeb lekarze: neurolog, rehabilitant, i pracownik socjalny.

2) Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
PROGRAMY Z ZAKRESU INTEGRACJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO REALIZOWANE WSPÓLNIE Z:

 • PFRON
  Program PARTNER - rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-rehabilitacja psychofizyczna, edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych w aktywnym życiu, indywidualne i grupowe zajęcia treningów umiejętności samoobsługi i innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
 • Wojewódzki Urząd Marszałkowski z woj. W-M (Wydział Polityki Społecznej)
  "Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sytuacjach kryzysowych.
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  "Pod kloszem jest nudno" - organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych w celu rozwijania umiejętności i zaradności życiowej dzieci niepełnosprawnych-aktywizacja.
 • Starostwo Powiatowe w Szczytnie -
  "Daj szansę swojemu dziecku, jego rozwój zależy od Ciebie" -prowadzenie wykładów w Gminie Dźwierzuty i Rozogi dla rodziców dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegania wczesnym uszkodzeniom OUN" i "Promocja zachowań prozdrowotnych u kobiet w ciąży i matek".
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej"
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
  Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013- "Rozbudowa i Wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II"
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii-zakup i montaż kolektorów dla Centrum"
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "Podobni i Różni".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Zarząd

Arkadiusz Niewiński, członek
Katarzyna Balewska-Juras, sekretarz
Ewa Mirota, skarbnik
Marzena Grądzik, wiceprezes
Mirosława Duńczyk, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej