Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
Kontakt
Telefon
32 222 22 22
Telefon
32 444 66 11
Adres rejestrowy
Ulica
Chopina 2c
Kod pocztowy
41-400
Miejscowość
Mysłowice
Województwo
śląskie
Powiat
Mysłowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000031762
REGON
27761574100000
NIP
222-07-30-670
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją są działania na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach.
 3. Optymalizację wydatkowania środków przeznaczonych na realizowanie programów placówek szkolnych.
 4. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez aktywizację i usprawnienie działalności Komitetów Rodzicielskich w szkołach.
 5. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży poprzez tworzenie koalicji.
 6. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży a także organizacjami polonijnymi.
 7. Wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów.
 8. Kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
 9. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży.
 10. Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo.
 11. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 12. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.
 13. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową.
 14. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 15. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

Prowadzone działania:

 1. Projekt "przyjazna szkoła" realizowany w 300 szkołach w całej Polsce. Szczegóły na www.przyjaznaszkola.pl.
 2. Projekt "edukacja po przez sztukę filmową" realizowany za środki pochodzące z 1% podatku. Najaktywniejsi Partnerzy dostają pakiety tematyczne - książki i elearning o sztuce filmowej.
 3. Akca "Warto być dobrym" realizowana we wszystkich szkołach współpracujących ze Stowarzyszeniem - promująca pozytywne postawy, wzorce zachowań wśród dzieci - nagroda rower górski (akcja ciągła).
 4. Program "Internet - BEZPIECZNYM oknem na świat" - uświadamiająca rodzicom zagrożenia jakie niesie internet, jednocześnie pokazująca możliwości ochrony przed nimi.
 5. Organizacja wakacyjnego wypoczynku we współpracy z harcerzami w ramach programu integracyjnego, dzieci z różnych środowisk. "Każdy inny - Wszyscy równi" - baza nad morzem Lubiatowo.
 6. Organizacja wolnego czasu dzieci ze środowisk zagrożonych problemami alkoholowymi w ramach programu "Można żyć inaczej - cieszmy się poznawać świat, jak żyć z ludźmi i przyrodą" - cykl wycieczek tematycznych.
 7. W ramach spotkań sobotnio-niedzielnych pod nazwą "Otwórzmy internetowe okno na świat i pokażmy się w nim" bawiąc się opracowujemy stronę internetową.

Programy 4,5,6,7 mają charakter lokalny i obejmują mieszkańców Mysłowic.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
30.07.2013
W dniu 27 lipca 2013 r. minęło już 12 lat działalności Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Inicjatywa powołania Stowarzyszenia narodziła się już w 2000 r. jako oddolne działanie rodziców na rzecz poprawy edukacji w mysłowickich szkołach. W dniu dzisiejszym organizacja prowadzi działania ogólnopolskie.
Publicystyka
26.10.2012
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" nagrodziło Dawida Szymańskiego z XXV LO w Łodzi za wybitny czyn uratowania człowieka.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej