Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski w Kielcach

Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski w Kielcach
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 344 88 38
Telefon
690 895 885
Telefon
41 344 88 38
Adres rejestrowy
Ulica
Czerwonego Krzyża 3
Kod pocztowy
25-353
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000061237
REGON
29113014500000
NIP
657-22-76-108
Rok powstania
1953
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
1931
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Okręg Świętokrzyski PZN skupia osoby posiadające orzeczoną niepełnosprawność z tytułu wzroku w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i stawia sobie za cel udzielanie osobom z dysfunkcją wzroku skutecznej pomocy poprzez podejmowanie następujących działań:

  • uczy przystosowania do nowej sytuacji, życia bez wzroku lub jego znacznego niedowidzenia,
  • samodzielnego poruszania się za pomocą białej laski,
  • uczy pisania i czytania systemem Brajla,
  • przygotowania do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego metodą bezwzrokową,
  • pomaga w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • organizuje zajęcia kulturalne, rekreacyjne, sportowe i turystyczne dla osób niewidomych i słabo widzących,
  • pomaga osobom z dysfunkcją wzroku w zatrudnieniu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama

Jednostka prowadząca

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej