Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 646 55 53
Adres rejestrowy
Ulica
Króla Kazimierza Wielkiego 12
Kod pocztowy
32-300
Miejscowość
Olkusz
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
olkuski
Gmina
Olkusz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000171499
REGON
35675839100000
NIP
637-20-11-902
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
49
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest opieka, doradztwo, praca wychowawczo-adaptacyjna, pomoc materialna osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie i zdrowotnie.
Celem działania Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzone działania:

 1. Zmniejszenie skali ubóstwa osób i rodzin
  Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną pomagając osobom ubogim, niepełnosprawnym, doświadczonym przez kataklizmy. Stowarzyszenie jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Unii Europejskiej Pomoc Żywnościowa (FEAD, dzięki czemu blisko 300 rodzin z terenu Gminy Olkusz systematycznie otrzymuje pomoc materialną).
 2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
  Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, wyjście z izolacji dzieci niepełnosprawnych, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym, realizowane poprzez projekty grantowe.
  Utworzenie bazy dydaktycznej i terapeutycznej powszechnie dostępnej w formie Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w skład którego wchodzą: Sala Doświadczania Świata "Snoezelen", Sala SI, gabinet rehabilitacyjny, gabinet logopedyczny. Prowadzimy zajęcia wyrównujące skutki niepełnosprawności (m.in. zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia psychostymulacyjne, terapię logopedyczną, terapię w Sali Integracji Sensorycznej, elementy hipoterapii, warsztaty dla rodziców promujące metody pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych i in.).
 3. Polityka prozdrowotna
  Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej na rehabilitację i leczenie osób chorych i niepełnosprawnych.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych
  Stowarzyszenie prowadzi program stypendialny "Dla najlepszych" wspierając materialnie wybitnie uzdolnionych studentów w pierwszych latach edukacji uniwersyteckiej.
 5. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
  Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" prowadzi „Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "Pomost".
 6. Wolontariat
  Prowadzenie "Centrum Wolontariatu" w Olkuszu, współpraca ze Szkolnymi Klubami Wolontariatu.
  Stowarzyszenie organizuje corocznie targi wolontariatu w ramach programu "Potrzebujesz mnie więc jestem". Działania skierowane głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
 7. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie kieruje swoje działania do osób młodych, długotrwale bezrobotnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Alicja Wiekiera, członek zarządu
Marta Białowąs, sekretarz
Mateusz Wysocki, wiceprezes zarządu
Maria Jędrysik, prezes zarządu
Dorota Mosurek, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej