Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Grupa Zagranica
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 299 01 05
Adres rejestrowy
Ulica
Sapieżyńska 10A
Kod pocztowy
00-215
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000219201
REGON
14001746600000
NIP
525-23-30-567
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Grupy Zagranica jest:

 1. Rzecznictwo interesów polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną wobec partnerów zewnętrznych, w tym polskiej i europejskiej administracji publicznej;
 2. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w ww. działania;
 3. Ułatwianie nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich potencjalnymi partnerami za granicą;
 4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskie organizacje pozarządowe zaangażowane we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną, w szczególności organizacje członkowskie Grupy.

Grupa Zagranica realizuje swoje cele m. in. poprzez:

 1. Organizowanie konsultacji, spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów;
 2. Wydawanie folderów, opracowań i innych publikacji;
 3. Prowadzenie strony internetowej;
 4. Rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i organami polskiej i europejskiej administracji publicznej;
 5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których cele są zbieżne z celami Grupy;
 6. Współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji pozarządowych i innych instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Grupy Zagranica;
 7. Wspieranie działalności Członków Grupy w przygotowaniu przedsięwzięć służących wymianie informacji i doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Jan Bazyl, dyrektor biura
Marta Gontarska, członek zarządu
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, członek zarządu
Martyna Bogaczyk, członek zarządu
Grzegorz Gruca, członek zarządu
Magdalena Klarenbach, członek zarządu
Katarzyna Morawska, członek zarządu
Andrzej Żwawa, członek komisji rewizyjnej
Rafał Dymek, członek komisji rewizyjnej
Jerzy Limanówka, członek komisji rewizyjnej
Reklama

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej