Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Grupa Zagranica
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 299 01 05
Adres rejestrowy
Ulica
Noakowskiego 10 lok. 6a
Kod pocztowy
00-666
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000219201
REGON
14001746600000
NIP
525-23-30-567
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy federacją 53 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

Reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania Polski i polskich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową, rozumianą jako:

  • działania na rzecz redukcji ubóstwa i wspieranie trwałego rozwoju społecznego zgodnego z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w krajach globalnego Południa;
  • wspieranie demokracji czyli wspieranie wolności słowa, demokratycznych zasad i instytucji oraz promowanie praw człowieka na świecie;
  • pomoc humanitarna czyli pomoc doraźna, która koncentruje się na zachowaniu życia i godności ofiar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy czy konflikty zbrojne;
  • edukacja globalna czyli działania edukacyjne w Polsce na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych.

Od wielu lat zajmujemy się monitorowaniem polskiej współpracy rozwojowej, tym samym mając duży wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy. Jako reprezentant znaczącej liczby organizacji pozarządowych działających za granicą, wielokrotnie pełniliśmy rolę doradczą i opiniotwórczą, równolegle postulując zwiększenie realnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w programowaniu i wdrażaniu polityk mających wpływ na jakość i ilość współpracy rozwojowej.

Każdego roku wydajemy raport monitoringowy zawierający analizę działań i wydatków związanych z oficjalną pomocą rozwojową. Jako federacja uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach międzysektorowych, a także wypracowujemy wspólne stanowiska i komentarze wobec najważniejszych dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Organizujemy spotkania i debaty poświęcone polityce współpracy rozwojowej oraz aktualnym globalnym wyzwaniom, tym samym przyczyniając się do większej obecności tej tematyki w mediach i debacie publicznej.

Obok działań rzeczniczych i kampanijnych wspieramy również współpracę i wymianę informacji wewnątrz sektora pozarządowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wspieramy również szkoleniowo i technicznie nasze organizacje członkowskie, aby podejmowane przez nie działania były bardziej profesjonalne i skuteczne. Jednym z naszych produktów jest baza projektów współpracy rozwojowej, która umożliwia wyszukanie informacji o polskich projektach rozwojowych i realizujących je organizacjach.

Do Grupy Zagranica  należy obecnie 53 organizacje - zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru geograficznego działań.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
09.05.2016
Chcąc, aby działania organizacji członkowskich Grupy Zagranica były transparentne dla potencjalnych donatorów, beneficjentów/ek, partnerów, uczestników/czek i realizatorów/ek projektów, Grupa stworzyła bazę projektów rozwojowych GZ. Obejmuje ona projekty zrealizowane przez obecne i byłe organizacje członkowskie GZ w latach 2011 – 2015, jest także sukcesywnie uzupełniana o najświeższe dane.
Publicystyka
21.12.2011
Podczas Europejskich Dni Rozwoju, organizowanych przez Polską Prezydencję, Grupa Zagranica zaprezentowała najnowszy raport z monitoringu polskiej pomocy. Raport jest analizą polityki i działań w zakresie współpracy rozwojowej polskiej administracji rządowej w roku 2010 oraz nowych trendów, które pojawiły w roku 2011. Raport, jak co roku, został przygotowany przez przedstawicieli organizacji członkowskich Grupy Zagranica.
Publicystyka
03.02.2017
Zdaniem organizacji skupionych w grupie roboczej do spraw edukacji globalnej działającej w ramach Grupy Zagranica zaprezentowany projekt podstawy programowej prowadzi do spłycenia wiedzy o świecie i powielania stereotypów. Brakuje w niej edukacji antydyskryminacyjnej, promującej różnorodność społeczną i kulturową, oraz nastawionej na rozwijanie krytycznego myślenia.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Grzegorz Gruca, członek zarządu
Magdalena Klarenbach, członkini zarządu
Martyna Bogaczyk, członkini zarządu
Marta Gontarska, członkini zarządu
Katarzyna Morawska, członkini zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej