Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Robinson Crusoe
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 401 14 13
Adres rejestrowy
Ulica
Nowogrodzka 15 lok. 4
Kod pocztowy
00-511
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Adres kontaktowy
Ulica
Różana 19 lok. 8
Kod pocztowy
02-548
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 17.00
Ulica
Różana 19 lok. 8
Kod pocztowy
02-548
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro mieści się w kamienicy na 3 piętrze bez windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000121187
REGON
01519331000000
NIP
526-26-35-297
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Robinson Crusoe zajmuje się usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym. „Robinsonowie” (tak nazywamy naszych podopiecznych) wymagają wsparcia, bo nie wierzą w siebie, obawiają się świata zewnętrznego, często mają duże deficyty edukacyjne i społeczne, z trudnością odnajdują się na rynku pracy. Uczymy Robinsonów jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną. Misją Fundacji jest doprowadzenie do tego, aby objęty opieką Robinson był osobą, która ma pomysł na siebie i swoje życie, potrafi realizować własne cele, dokonywać trafnych wyborów i brać za nie odpowiedzialność.

Naszym najważniejszym programem jest Wehikuł Usamodzielnienia - roczny program zajęć, w którym uczestniczy stała, kilkunastoosobowa grupa młodzieży z placówek opieki zastępczej. Zajęcia prowadzi lokalna kadra przeszkolona przez Fundację, pozostająca pod opieką superwizora. Na spotkaniach realizujemy programy, w trakcie których uczymy Robinsonów konstruktywnej komunikacji, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych, poruszania się po rynku pracy, realizacji indywidualnych projektów. Organizujemy także staże pracy w zaprzyjaźnionych firmach. Do współpracy przy Wehikule angażujemy lokalną społeczność (wolontariuszy, sponsorów, przedsiębiorców). Dla osób, które ukończyły program Wehikułu organizujemy 10-dniowe wyjazdowe warsztaty letnie, zaś nowych Robinsonów zapraszamy na tygodniowe warsztaty zimowe.

JAK DZIAŁAMY:

  • Pracujemy procesowo a nie akcyjnie. Tworzymy relacje i więzi
  • Budujemy zróżnicowane i otwarte środowisko poza instytucjami opiekuńczymi
  • Robinsonowie tworzą rodzaj społeczności opartej na wspólnych praktykach i wzajemnie się motywującej
  • Angażujemy lokalne społeczności i włączamy w odpowiedzialność za zagrożonych wykluczeniem

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programach Fundacji, zapraszamy na naszą stronę www.robinson.org.pl

About

Robinson Crusoe Foundation is a non-profit organization which helps in achieving self-reliance and offers widespread support for youth in substitute care (state-owned orphanages, foster families, family orphanages), threatened with social exclusion. We develop and run programs which support making successful transition from institutional care to independent living. 

Robinson Crusoe Foundation was formed up in 2002 in Warsaw by tutors and psychologists with many years of work experience with youth from different backgrounds. Since we strongly believe that Self-reliance is a key competence influencing all the other life skills, we have worked out innovative and practical programs, which allow youth in care to find their constructive role in the local community and through their own activity counteract their stigmatisation. 

Youth in substitute care struggle with the same feeling of abandonment as shipwrecked people, so we call them ‘Robinsons’ and encourage to fight for becoming self-dependent. However, due to lack of relevant role models from adults (family) and harsh living conditions they have weaker competencies in many life skills. We teach Robinsons how to achieve economic, social and emotional self-reliance: how to break the vicious circle of helplessness, how to break barriers, how to fight for their place in the world and the society. 

We work all over Poland where we set up local centers for achieving self-dependence, so-called “Vehicles for Self-Reliance” for youth aged over 16. It is a long-term program (lasting for at least 1 year) where Robinsons meet regularly and learn communication skills, practical knowledge such as communication skills, personal finance, entrepreneurship, savoir-vivre, digital skills, getting at the same time emotional support. The Vehicle’s meetings take place during the school year, once every two weeks. Each meeting takes 4 hours and is conducted by two consultants of the Foundation. A single Vehicle involves 12-20 participants. Additionally – few times a year – we organize countrywide workshops, which let Robinsons from different Vehicles to integrate safely, get mutual inspiration and exchange their experience. We also help Robinsons to find work or internship in the companies we cooperate with. 

The Foundation’s experience shows that one individual participates in a Vehicle for Self-Reliance for a maximum of 2 years. This is enough time to gain optimum benefit from the program, develop skills needed in independent life and to shape the self-sufficiency attitude. For those who need more support we run “Assistant for Self-Reliance” program focusing on individual work and further development of self-reliance skills.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
22.01.2015
Trwa akcja charytatywna „Zostań Aniołem”, której partnerem jest Bank Pocztowy. Akcja wspiera młodych ludzi z mazowieckiego w starcie w dorosłe życie. Jej celem jest zebranie środków na programy pomagające w usamodzielnieniu się młodzieży pozostającej pod opieką instytucji pieczy zastępczej. Zgromadzoną kwotę podwoi Bank Pocztowy.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Aureliusz Leżeński, prezes
Anna Agnieszka Grzymkowska, członkini zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
60 1140 2004 0000 3702 7752 9714
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej