Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"

Fundacja na rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"
Kontakt
Telefon
56 657 55 40
Telefon
801 112 982
Telefon
56 657 55 42
Adres rejestrowy
Ulica
Ducha Świętego 5 lok. 4
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000052038
REGON
87156716900000
NIP
956-20-59-061
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji jest świadczenie możliwie najszerszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim: pomocy prawnej, finansowej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej, organizacyjnej i informacyjnej oraz realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tworząc Fundację zakładaliśmy, że o pomoc do nas będzie mogła się zwrócić każda ofiara wypadku, bez względu na miejsce swojego zamieszkania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że udaje nam się to realizować - objęliśmy opieką kilkuset poszkodowanych z terenu całej Polski.

Na bezpośrednie dofinansowania, w tym na kontynuację zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych, Fundacja wydatkowała środki zarówno z 1% jak i z nawiązek i świadczeń pieniężnych oraz darowizn celowych.

Nasza Fundacja bezpłatnie pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych w szczególności poprzez:

  • pomoc prawną, która jest udzielana przez dyżurującego prawnika zarówno w siedzibie Fundacji, jak i przez infolinię lub za pomocą poczty zwykłej i elektronicznej. Zwracający się do nas poszkodowani mogą otrzymać informacje na temat praw przysługujących im praw, zapoznać się m.in. z przebiegiem procedur prawnych. Pomagamy również pisać pisma urzędowe do instytucji państwowych i niepaństwowych, zgłaszając np. odwołania od decyzji podmiotów ponoszących odpowiedzialność z tytułu OC;
  • pomoc finansową: dofinansowujemy koszty rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego i protez, zakupu leków oraz środków pielęgnacyjnych, szkolenia, a także przekwalifikowania zawodowego. Dofinansowanie następuje w formie promesy, tj. jednostronnego zobowiązania Fundacji do wypłaty środków po spełnieniu przez poszkodowanego pewnych warunków (np… zgromadzenia pozostałej części kosztów, przedstawienia rachunku potwierdzającego poniesienie kosztów);
  • organizacja turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich opiekunów;
  • koordynowanie pomocy w terenie: na rzecz zwracających się do nas poszkodowanych koordynujemy współpracę z instytucjami państwowymi (m.in. PCPR, MOPS), pozarządowymi w tym organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie kraju;
  • pomoc terapeutyczna: zespół Fundacji we współpracy ze specjalistami terapii PTSD opracowuje program pomocy psychoterapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich;
  • inne działania Fundacji: uczestniczyliśmy, obok innych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli urzędów centralnych i ministerstw, w pracach nad Krajowym Programem na Rzecz Ofiar Przestępstw koordynowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Podstawowym celem spotkań stało się opracowanie programu, który pozwoli na usprawnienie działań państwa, we współpracy z organizacjami społecznymi, na rzecz osób poszkodowanych. Fundacja zgłosiła szereg postulatów i wniosków. Przedstawiła również dwa projekty: projekt ogólnopolskiej infolinii dla ofiar przestępstw oraz projekt organizacji pomocy terapeutycznej dla ofiar wypadków komunikacyjnych, z możliwością rozszerzenia programu na ofiary innych przestępstw. Rokrocznie włączamy się do działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bierzemy również udział w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Polski Związek Motorowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Policję. Koordynujemy prace nad powstaniem programu "Bezpieczne Dziecko", mającym na celu dostarczenie materiału dydaktycznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Sami również bierzemy udział w takich zajęciach, także w przedszkolach.

Dodatkowo organizujemy obozy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz dla młodzieży w wieku 18 - 35 lat.

Wszelką pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich bliskim z terenu całego kraju świadczymy nieodpłatnie.
Osoby poszkodowane mogą się z nami kontaktować za pomocą infolinii 0-801 112 982 (koszt rozmowy w cenie jednego impulsu) oraz poprzez stronę internetową.
Dyżury prawników: poniedziałek i czwartek w godz. 9.00 - 13.00.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej