Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych "ZAFOS"

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych "ZAFOS"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 812 09 12
Telefon
91 812 08 99
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Wojska Polskiego 69
Kod pocztowy
70-478
Miejscowość
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000123843
REGON
81252771800000
NIP
8512806756
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Forum:

  1. Tworzenie płaszczyzny współpracy pozarządowych organizacji socjalnych.
  2. Wykonywanie i promowanie współpracy pozarządowych organizacji socjalnych z organami administracji rządowej i samorządowej.
  3. Wspieranie rozwoju organizacji socjalnych w regionie zachodniopomorskim.
  4. Udzielanie wszechstronnej pomocy organizacjom członkowskim w wypełnianiu ich zadań statutowych, a także tworzenie wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi.
  5. Koordynowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.
  6. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
28.12.2015
Na stronie internetowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ukazał się raport "Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych". Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących udział w procesie tworzenia dokumentów strategicznych REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZP do zapoznania się z jego treścią.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Dorota Kamecka, Wiceprezes Zarządu
Izabela Ciesielska, Skarbnik
Wiktor Głowacki, Sekretarz
Iwona Żukiert, Prezes Zarządu
Ewa Giza, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej