{!-- --} Bank Żywności w Zielonej Górze w likwidacji - Profil - ngo.pl
Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Bank Żywności w Zielonej Górze w likwidacji

Bank Żywności w Zielonej Górze w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
65-060
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000173792
REGON
97806000000000
NIP
929-17-15-701
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

  1. Działalność charytatywna oraz działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami oraz lokalnymi władzami samorządowymi.
  2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  3. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
  4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, rzeczowo lub finansowo organizacje działające w sferze pożytku publicznego i małe firmy oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Bank Żywności w Zielonej Górze osiąga swoje cele poprzez :
-systematyczne i bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności;
-organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności;
-edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia;
-wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności;
-działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych w tym podejmowanie tematyki zdrowotnej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.
-działalność na polu pomocy społecznej
-zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością lokalnych organizacji i instytucji.

Prowadzone działania
Głównie zajmujemy się pozyskiwaniem żywności, jej magazynowaniem oraz przekazywaniem lokalnym organizacjom charytatywnym, które z kolei przekazują ją najbardziej potrzebującym mieszkańcom województwa. Wykonujemy również część działań programu PEAD - mających na celu właściwe przekazanie żywności z rezerw Unii Europejskiej najuboższej ludności.

Widząc jednak jak trudna jest sytuacja mieszkańców małych miast i wsi (szczególnie popegeerowskich) oddalonych od większych aglomeracji podejmujemy się innych działań. Prowadzimy szkolenia dla pracowników OPS i liderów lokalnych związanych z pracą z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Inicjujemy powstawanie lokalnych organizacji i grup samopomocowych. Służymy pomocą (w tym prawną) w szczególnie trudnych przypadkach losowych. Angażujemy się czynnie w tworzenie ponadsektorowych partnerstw dla wyrównywania szans dorosłych i młodych mieszkańców naszego województwa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej