Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 757 63 60
Telefon
89 757 63 60
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Jana Pawła II 1
Kod pocztowy
14-300
Miejscowość
Morąg
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Morąg
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000172231
REGON
51957285500000
NIP
741-18-84-808
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
176
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • ochrona i promowanie praw dziecka
  • udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych
  • prowadzenie działalności charytatywnej, w tym między innymi: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną
  • inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami, w razie potrzeby udzielanie pomocy również po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, prowadzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i adaptacyjno-rehabilitacyjnych, integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw
  • ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii
  • inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych wychowywaniem i niesieniem pomocy dzieciom
  • wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach
  • organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych.

Prowadzone działania:
Znaczącą grupą odbiorców naszych działań są osoby niepełnosprawne. Prowadzimy Warsztat Terapii Zajęciowej, do którego uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Samopomocy do którego uczęszczają 33 osoby, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizację społeczną i zawodową. Drugą grupą odbiorców naszych działań jest są dzieci i młodzież problemowa, pochodząca z środowisk biednych, niewydolnych wychowawczo. Organizujemy dla nich wypoczynek letni, zagospodarowanie czasu wolnego, świetlicę środowiskową, wypoczynek letni. Prowadzimy Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, do którego uczęszcza 30 osób w wieku 15-19 lat.

Obejmujemy naszym działaniem również rodziny poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
27.12.2016
Dobiega końca realizacja projektu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu pt. „Zrozumieć, aby pomóc”. Projekt realizowany był od 1 września br. na terenie powiatu ostródzkiego i iławskiego. W projekcie wzięło udział ogółem 60 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt realizowany był przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie.
Publicystyka
26.11.2016
Dobiega końca realizacja projektu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu pt. "Otwieramy okno na świat". Celem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu ostródzkiego w okresie od 4 maja 2016 do 30 listopada 2016 r.
Publicystyka
26.07.2016
Ile Polacy wiedzą o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu? Badania OBOP wskazują, że szczególnie mieszkający na wsi niezbyt wiele. Dlatego też w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Euroregion Niemen na granty finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał projekt EKO-Grupy w przyjaźni z klimatem. Jego celem było wzmocnienie aktywizacji w 6 wybranych sołectwach realizujących projekt EKO-Grupy dbają o środowisko.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Urszula Mironowicz, wiceprezes
Krystyna Sałak, prezes
Wiesława Sawicka, skarbnik
Adriana Sałak, sekretarz
Alicja Węgrzyn, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej