Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce"

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce"
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
662 663 539
Adres rejestrowy
Ulica
Wyspiańskiego 8
Kod pocztowy
06-500
Miejscowość
Mława
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Mławski
Gmina
Mława
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000132887
REGON
13092239700000
NIP
569-17-18-658
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
31
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje osoby z niepełnosprawnością.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,
2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalność charytatywna,
5) promocja i organizacja wolontariatu.

Główne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością podjęte przez Stowarzyszenie w 2015 r.:
1) Prowadzenie zajęć na świetlicy:
a) integracyjnych,
b) zajęcia z realizacji zadania publicznego "Ku aktywności i sprawności" prowadzone w trzech pracowniach:

 • przystosowania do życia codziennego i udziału w życiu społecznym,
 • plastyczno-rękodzielnicza,
 • muzyki, ruchu i teatru,
  c) zajęcia kulinarno-warsztatowe.
  2) Spotkania z ciekawymi ludźmi, z pasją: z artystą malarzem i z florystką.
  3) Cykl spotkań: Wieczory formacji duchowej.
  4) Wyjazd pielgrzymkowo-turystyczny do Św. Lipki i Lidzbarka Warmińskiego.
  5) Piesza pielgrzymka do kapliczki na Studzieńcu i piknik.
  6) Spotkanie wigilijne.
  7) Karaoke i zabawy taneczne.
  8) Wydawanie artykułów spożywczych pozyskanych z Banku Żywności osobom w trudnej sytuacji materialnej, objętych działalnością Stowarzyszenia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Ewa Kołakowska, członek
Dorota Kryśkiewicz, sekretarz
Teresa Zieja, skarbnik
Jolanta Antosiak-Filip, wiceprezes
Urszula Bąkowska, prezes
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji