Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 95 71
Telefon
81 743 64 65
Telefon
81 532 81 94
Adres rejestrowy
Ulica
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Kod pocztowy
20-105
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000204819
REGON
04001451900000
NIP
946-00-06-983
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: "W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. ” (Kraków, 18.08. 2002 r.).

Caritas Archidiecezji Lubelskiej przez wszystkie lata swego istnienia, stara się szerzyć chrześcijańską naukę o miłości miłosiernej, zarówno wśród swoich wolontariuszy jak też wśród tych, którzy z różnych form pomocy korzystają. Mimo wielu trudności udziela wsparcia ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, organizując dla nich pomoc doraźną i długofalową. Zgodnie ze swoim statutem Caritas podejmuje i koordynuje dzieła charytatywne o zasięgu lokalnym, a także włącza się w akcje ogólnopolskie. Konsolidujące się struktury Caritas w postaci Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas i wolontariatu młodzieżowego, odbudowywana baza materialna pozwala na ciągłe rozszerzanie zakresu działalności dobroczynnej - skuteczniejsze i szybsze docieranie do ludzi potrzebujących wsparcia.

Prowadzone działania:

  • krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych - systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu
  • analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
  • organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej,
  • systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów
  • organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Justyna Małyska, Sekretarz
Adam Raczkowski, z-ca Dyrektora
Wiesław Kosicki, Dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej