Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 95 71
Telefon
81 743 64 65
Telefon
81 532 81 94
Adres rejestrowy
Ulica
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Kod pocztowy
20-105
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000204819
REGON
04001451900000
NIP
946-00-06-983
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał: "W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. ” (Kraków, 18.08. 2002 r.).

Caritas Archidiecezji Lubelskiej przez wszystkie lata swego istnienia, stara się szerzyć chrześcijańską naukę o miłości miłosiernej, zarówno wśród swoich wolontariuszy jak też wśród tych, którzy z różnych form pomocy korzystają. Mimo wielu trudności udziela wsparcia ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, organizując dla nich pomoc doraźną i długofalową. Zgodnie ze swoim statutem Caritas podejmuje i koordynuje dzieła charytatywne o zasięgu lokalnym, a także włącza się w akcje ogólnopolskie. Konsolidujące się struktury Caritas w postaci Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych Kół Caritas i wolontariatu młodzieżowego, odbudowywana baza materialna pozwala na ciągłe rozszerzanie zakresu działalności dobroczynnej - skuteczniejsze i szybsze docieranie do ludzi potrzebujących wsparcia.

Prowadzone działania:

  • krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych - systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu
  • analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
  • organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej,
  • systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów
  • organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Justyna Małyska, Sekretarz
Adam Raczkowski, z-ca Dyrektora
Wiesław Kosicki, Dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej