Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze"
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
Telefon
512 158 478
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Daszyńskiego 9A lok. 52
Kod pocztowy
16-400
Miejscowość
Suwałki
Województwo
Podlaskie
Powiat
Suwalski
Gmina
Szypliszki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000139901
REGON
79104342000000
NIP
844-20-76-381
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej "Nie Po Drodze" jest organizacją prowadzącą działalność społeczno-kulturalną w Suwałkach i na Suwalszczyźnie. Aktywizujemy społeczność naszego miasta i regionu poprzez inicjowanie działań kulturalnych, artystycznych i społecznych. Projektujemy i realizujemy przedsięwzięcia międzykulturowe, interdyscyplinarne i międzypokoleniowe na pograniczach: idei, sztuki i animacji kulturowej. Chcemy zmieniać przestrzeń publiczną w miejsce interakcji ze sztuką.

Stowarzyszenie powstało dzięki inicjatywie twórców nieistniejącego już zespołu "Nie Po Drodze" skąd wzięło nazwę oraz zaczerpnęło inspiracje do przyjęcia części celów statutowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1. Prowadzenie działalności społecznej i prospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych społecznie, mniejszości narodowych, niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, seniorów oraz grup zagrożonych; 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 3. Promocja i organizacja wolontariatu; 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki; 6. Organizacja akcji pomocy potrzebującym i innych przedsięwzięć o charakterze charytatywno­humanitarnym; 7. Organizacja, reklama, promocja i produkcja wystaw, wernisaży, spektakli, pokazów, konkursów, festiwali, koncertów, recitali, odczytów, sympozjów, sesji, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, akcji oraz wszelkich innych form aktywności społeczno­-artystycznej ze szczególnym nastawieniem na korzyści środowiska lokalnego; 8. Aktywna działalność na rzecz ratowania przyrody i naturalnego krajobrazu; b) działalność odpłatna pożytku publicznego 1. Prowadzenie działalności wydawniczej; 2. Prowadzenie baz danych związanych z celami statutowymi; 3. Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Suwalszczyzny, w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości, jakie daje współpraca ogólnopolska i międzynarodowa.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Agnieszka Dragon, Członkini Zarządu
Izabela Giczewska, Członkini Zarządu
Monika Hołubowicz, Członkini Zarządu
Małgorzata Makowska, Członkini Zarządu
Krzysztof Rudowicz, Członek Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji