Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 648 39 43
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
1 Maja 6C
Kod pocztowy
14-200
Miejscowość
Iława
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
Gmina
Iława
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Adres kontaktowy
Ulica
Wyszyńskiego 2A
Kod pocztowy
14-200
Miejscowość
Iława
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
Gmina
Iława
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000019992
REGON
51098584000000
NIP
744-15-54-990
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Rozwijanie inicjatyw i podejmowanie działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do ich integracji ze środowiskiem zewnętrznym oraz wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć prowadzących do ich usamodzielnienia.
  • Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób starszych, niepełnosprawnych, a także poszanowania ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz równoprawnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.
  • Udzielanie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość czy pochodzenie.
  • Upowszechnianie aktywnego trybu życia osób niepełnosprawnych, starszych a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie w 2015 roku wybudowało Ośrodek Wsparcia, w którym podejmuje działania zmierzające do aktywizacji, rekreacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych. Organizuje szereg imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, a także podnoszenia ich samooceny. Działania te są skierowane do różnych grup wiekowych (dorosłych i osób starszych - zrzeszonych w innych organizacjach, a także nie objętych dotychczas żadną pomocą instytucjonalną).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne

Zarząd

Jolanta Szalkowska, Prezes
Michał Szczypiński, Wiceprezes
Krystyna Szafryna- Żęgota, Skarbnik
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Klub Aktywności

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
14203000451110000002501580
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej