Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 648 39 43
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
1 Maja 6C
Kod pocztowy
14-200
Miejscowość
Iława
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
Gmina
Iława
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Adres kontaktowy
Ulica
Wyszyńskiego 2A
Kod pocztowy
14-200
Miejscowość
Iława
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
iławski
Gmina
Iława
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000019992
REGON
51098584000000
NIP
744-15-54-990
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Rozwijanie inicjatyw i podejmowanie działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do ich integracji ze środowiskiem zewnętrznym oraz wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć prowadzących do ich usamodzielnienia.
  • Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób starszych, niepełnosprawnych, a także poszanowania ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz równoprawnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.
  • Udzielanie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość czy pochodzenie.
  • Upowszechnianie aktywnego trybu życia osób niepełnosprawnych, starszych a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie w 2015 roku wybudowało Ośrodek Wsparcia, w którym podejmuje działania zmierzające do aktywizacji, rekreacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych. Organizuje szereg imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, a także podnoszenia ich samooceny. Działania te są skierowane do różnych grup wiekowych (dorosłych i osób starszych - zrzeszonych w innych organizacjach, a także nie objętych dotychczas żadną pomocą instytucjonalną).

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
10.11.2014
Uczestnicy Klubu Aktywności dla Osób Starszych, Niepełnosprawnych mieli kolejną okazję, by pobyć ze sobą, porozmawiać i potańczyć w rytmie znanych i lubianych przebojów podczas dyskoteki międzypokoleniowej, która odbyła się dnia 28 października 2014r. w trakcie zajęć klubowych.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne

Zarząd

Jolanta Szalkowska, Prezes
Michał Szczypiński, Wiceprezes
Krystyna Szafryna- Żęgota, Skarbnik
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Klub Aktywności

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
14203000451110000002501580
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej