Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
87 523 82 36
Adres rejestrowy
Ulica
Witosa 8
Kod pocztowy
19-420
Miejscowość
Kowale Oleckie
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olecki
Gmina
Kowale Oleckie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000032791
REGON
51134865000000
NIP
8471449979
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  1. Pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych ludziom niepełnosprawnym i starym, którzy z powodu kalectwa i podeszłego wieku, różnych schorzeń somatycznych wymagają opieki osób drugich.
  2. Pomoc w integrowaniu tych osób ze środowiskiem oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i ekologicznych.
  3. Pomoc i opieka nad ludźmi potrzebującymi (bezdomni, bezrobotni, samotne matki, ubodzy) oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

Prowadzone działania:
Głównym celem naszej pracy jest integracja mieszkańców DPS-ów, którzy niejednokrotnie, wbrew ich woli, zostali oddani do DPS-u i zapomniani przez najbliższych. Odbiorcami są osoby niepełnosprawne i stare, które mają dużo wolnego czasu. Poprzez Międzynarodowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych chcemy poszerzyć znajomości i pozyskać partnera z Obwodu Kaliningradzkiego. Środki finansowe na organizowanie spotkań pozyskujemy z Fundacji im. St. Batorego, Fundacji Kanadyjskiej, PFRON-u, samorządów, z loterii fantowych, aukcji itp.
Uczestnicy spotkań tworzą prace na wspólnych warsztatach terapii zajęciowej. Z tych prac tworzymy wystawy, które ogląda społeczność lokalna. Później sprzedawane są one na aukcji, a uzyskane pieniądze przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.
W roku 2008 zorganizowaliśmy wycieczkę osobom niepełnosprawnym do Lichenia, a w roku 2009 do Częstochowy, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Również w roku 2009 zorganizowaliśmy Spotkanie Rodzin i przygotowaliśmy Wieczerzę Wigilijną dla osób ubogich z terenu naszej gminy
Utrzymujemy kontakty z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum w Kowalach Oleckich.
W roku 2010 także zorganizowaliśmy Międzynarodowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyli mieszkańcy domów pomocy społecznej z Polski, Litwy i Łotwy, a w miesiącu październiku zorganizowaliśmy wycieczkę dla osób niepełnosprawnych do Wilna, Kłajpedy i Pałangi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Halina Matuszewska, skarbnik
Beata Dubicka, Prezes
Paweł Sołtysiak, wiceprezes
Marek Leszczyński, sekretarz
Reklama

Sprawozdania

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej