Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
504 671 770
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
biuro czynne pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30 oraz kontakt telefoniczny i mailowy.
Ulica
Gośniewska 46
Kod pocztowy
05-660
Miejscowość
Warka
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Grójecki
Gmina
Warka
Gmina
Warka
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro na parterze, 2 schodki.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000160318
REGON
67296597800000
NIP
797-18-51-483
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
33
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

Działania Stowarzyszenia W.A.R.K.A. skupiają się wokół wzmacniania możliwości realizacji działań na rzecz dobra wspólnego przez lokalne organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne. Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla społeczników, wspiera lokalne inicjatywy finansowo poprzez dotacje w Konkursach Grantowych, upowszechnia działalność społeczną oraz organizuje imprezy promujące powiat grójecki.

Przekaż 1% swojego podatku na Stowarzyszenie W.A.R.K.A. KRS 0000160318!
Wspierając nas, możesz mieć wpływ na:

 • rozwój Programu Działaj Lokalnie

 • rozwój Jabłkowej Warki

 • działalność na rzecz seniorów

 • stypendia dla uzdolnionej młodzieży

 • wsparcie organizacji pozarządowych z powiatu grójeckiego
  1% ma moc, zostaw go w Warce!!
  KRS 0000160318

 • Od 2006 roku prowadzimy na terenie powiatu grójeckiego Ośrodek Działaj Lokalnie, który pobudza aktywność mieszkańców poprzez małe dotacje.

 • Animujemy działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, promocyjne i finansowe.

 • Prowadzimy Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A.. Realizujemy projekty aktywizujące młodzież i seniorów.

 • W dorobku organizacji są liczne projekty na rzecz tożsamości lokalnej w tym komiksy historyczne, współuczestniczyliśmy w inicjatywie budowy pomnika Piotra Wysockiego, wydania przewodnika po Warce, opracowania questów po Warce.

 • Współdziałamy z samorządami, instytucjami, firmami, organizacjami, grupami i osobami indywidualnymi w celu wydobycia społecznej energii mieszkańców gminy Warka i powiatu grójeckiego.

 • Zorganizowaliśmy wspólnie z Muzeum im. K. Pułaskiego kilka edycji pikniku historyczno-kulturalnego "Vivat Pułaski" oraz polsko-amerykańską konferencję naukową pt. Polacy w Ameryce.

 • Analizujemy potrzeby lokalnych środowisk i organizacji pozarządowych powiatu grójeckiego

 • Realizujemy projekty w partnerstwie z organizacjami lokalnymi, samorządami i organizacjami ogólnopolskim.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1. działalność charytatywna; 2. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3. ochrona i promocja zdrowia; 4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 9. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 12. promocja i organizacja wolontariatu; 13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe; 14. inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia edukacji, ekologii, turystyki, wypoczynku i tolerancji; 15. współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia, edukacji, ekologii, turystyki, wypoczynku i tolerancji; 16. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 17. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Andrzej Zaręba, prezes zarządu
Dorota Lenarczyk, sekretarz
Anna Przybyszewska, wiceprezes
Marek Majewski, wiceprezes
Jan Marchcocki, skarbnik
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji