Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Oświęcimskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Profilaktyki Środowiskowej oraz Wolontariatu "TRIVIUM" w likwidacji

Oświęcimskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Profilaktyki Środowiskowej oraz Wolontariatu "TRIVIUM" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
32-600
Miejscowość
Oświęcim
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Oświęcim
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000153157
REGON
35670819200000
NIP
5492155253
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Ogólnie rzecz biorąc działalność na rzecz dobra wspólnego społeczności lokalnej oraz wspieranie działalności profilaktycznej innych instytucji w tym zakresie. Ponadto diagnozowanie lokalnych problemów społecznych, szeroko rozumiana działalność na rzecz wspierania i propagowania edukacji środowiska lokalnego; jesgo integracji, przełamywania barier społecznych, zapobieganie negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży, propagowanie idei wolontariatu, współpraca z organizacjami i jednostkami skupiającymi wolontariuszy;

Prowadzone działania
Od miesiąca marca do czerwca 2003r. stowarzyszenie prowadziło Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla uczniów lokalnego gimnazjum.
14 czerwca ruszyła kampania społeczna "Alkohol nie dla dzieciaków- wybierz sport" na terenie miasta Oświecim.
W ramach kampanii społecznej przeprowadzono następujące działania:

  • członkowie Stowarzyszenia poszukiwali partnerów do realizacji kampanii, szczególnie partnerów medialnych, a także osoby zainteresowane tą problematyką, sportowców, organizację, firmy, etc.
  • wydano materiały promocyjne, plakaty, ulotki inne materiały promujące kampanie, których koszt w całości pokryło Stowarzyszenie
  • przeprowadzono rekrutację wolontariuszy, którzy w późniejszym czasie przeszli kilkutygodniowe szkolenie
  • wolontariusze Stowarzyszenia dotarli do wszystkich punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta i przeprowadzili szkolenia sprzedawców alkoholu w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
  • na terenie miasta wywieszono plakaty promocyjne kampanii, głównie w punktach sprzedaży alkoholu, a także w instytucjach opiekuńczo - wychowawczych i w innych punktach miasta
  • w dniu 30.08.2003r zorganizowaliśmy dla mieszkańców naszego miasta happening profilaktyczny - stanowiący finał kampanii, a władzom miasta przekazaliśmy apel mieszkańców z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań ograniczających dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej