Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 635 13 64
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 17.00
Ulica
Gen. Andersa 13
Kod pocztowy
00-159
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter, nie ma barier architektonicznych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000160750
REGON
01548287500000
NIP
822-20-92-679
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

  • organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,
  • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,
  • doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
  • pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na działalność na rzecz osób starszych i samotnych,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
  • pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie,
  • budowanie oferty pomocowo-socjalnej dla osób starszych.

Zebrane środki przeznaczamy w całości na realizację naszych celów statutowych:

Sprawiamy by życie seniorów stawało się lepsze. Integrujemy pokolenia.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich jest m.in. liderem ogólnopolskiej płaszczyzny "Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!" oraz od 2007 roku przewodniczy pracom Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów w Warszawie.

W 2008 roku Stowarzyszenie brało czynny udział w pracach przy tworzeniu Strategii Społecznej Warszawy, a w 2009 liderowało pracom nad Programem "Warszawa przyjazna seniorom."

Na przestrzeni kilku lat przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wielu konsultacjach społecznych dokumentów społecznych różnego szczebla.

Tzw. duże akcje, jak np.: spotkania świąteczne (wielkanocne i wigilijne), wyjazdy wakacyjne dla samotnych osób starszych, autorski projekt "mbU" pt. "wakacje jednego dnia", obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (w tym też kampania kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych STAROŚĆ też RADOŚĆ! Spokosenior.pl

Stałą, bieżącą działalność, w tym m.in: spotkania indywidualne wolontariuszy z podopiecznymi w domach lub odwiedziny w domach pomocy społecznej (stała, regularna działalność, co najmniej raz w tygodniu); różne formy aktywizacji grupowej; utrwalanie (nagrywanie) wspomnień osób starszych; projekty realizowane w partnerstwie z samorządami miast: "Aktywny Senior. Szczęśliwy Senior" w Poznaniu i Warszawie, warsztaty teatralne "Babcia aktorka" w Poznaniu; nieodpłatne konsultacje ze specjalistami dla osób 65+; archiwizacja wspomnień seniorów w Warszawie, pozyskiwanie darów (żywność, artykuły chemii gospodarczej, sprzęt RTV, wózki inwalidzkie i chodziki) i ich dystrybucja wśród Podopiecznych a także kwesty na rzecz naszego Stowarzyszenia; spotkania (w tym też lekcje wychowawcze w szkołach licealnych) nt. problematyki starzenia się społeczeństw, form wsparcia dla seniorów, wolontariatu).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Barbara Boryczka, prezes
Bolesława Retecka, wiceprezes
Iwona Cabaj, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej