Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak napisać dobry statut stowarzyszenia i fundacji? Skorzystaj z kursu online od eduNGO. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
515 501 369
Telefon
605 431 837
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
codziennie w godz. 9.00 - 12.00
Ulica
Juliusza Słowackiego 5
Kod pocztowy
11-010
Miejscowość
Barczewo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Barczewo
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
winda na I piętro
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000204112
REGON
51960919100000
NIP
7393405191
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj finansowo Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie

przekaż darowiznę na cele statutowe

Stowarzyszenie powstało 11 sierpnia 2000 r. jako oddział Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Olsztynie.

Od 19. 04. 2004 r. działa jako samodzielna jednostka.

Rok 2024 jest dwudziestym  rokiem samodzielnej działalności Stowarzyszenia w Barczewie.

 Obecnie stan członków wynosi  30 osób. 

Działalność SIO oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Celem SIO jest:

 1. Bezpośrednie oddziaływanie na czynniki warunkujące poziom życia społeczności miasta i gminy.
 2. Uczestniczenie w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu.
 3. Wyzwalanie i wzbudzanie aktywności jednostek i grup społecznych w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę w szczególności w zakresie rozwoju kultury, oświaty.

Cele te są realizowane poprzez:

 1. Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy samorządowej i administracji państwowej RP.
 2. Obronę konstytucyjnych praw człowieka i obywatela do godnego życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej potrzebujących.
 3. Wspieranie rozwoju i inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.
 4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju kultury tj. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 5. Publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących działalności SIO oraz promocji miasta i gminy Barczewo.
 6. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestniczenie w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty.
 7. Organizowanie odczytów, prelekcji, sesji naukowych, wystaw, kursów, konkursów oraz wydawanie własnych publikacji.
 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 11. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 12. Prowadzenie zbiórek publicznych, loterii fantowych.

Najważniejsze dokonania:

Najważniejszym zadaniem jakim zajmuje się Stowarzyszenie od początku powstania jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, który zorganizowaliśmy już po raz XXIII.

Uczestniczyliśmy w obchodach Dni Barczewa promując organizacje pozarządowe.

Braliśmy udział w projektach „Herold” i „Działajmy Wspólnie” ,w wyniku których odbyła się Powiatowa Majówka Organizacji Pozarządowych, na której dokonano podpisania porozumienia NGO z poszczególnych gmin pn. „Świeć w Sieci”.

Organizowaliśmy Międzynarodowy Plener Malarski i wystawę poplenerową.

Współorganizowaliśmy wystawę malarstwa pt. „Artysta Chwilowo Nieobecny”.

Przeprowadziliśmy gminny konkurs rękodzieła artystycznego i zorganizowaliśmy wystawę.

Zorganizowaliśmy uroczystości związane z wręczeniem medalu „Senat Odrodzony 1989-1999”  przyznanego Szkole Podstawowej im Augustyny Wiewióry w Wipsowie.

Przeprowadzaliśmy dwa razy do roku we współpracyz Bankiem Żywności w Olsztynie zbiórki żywności na terenie gminy Barczewo.

Byliśmy współorganizatorem ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Barczewie.

Organizowaliśmy Konferencję Powiatową Organizacji Pozarządowych.

Organizowaliśmy spotkania z parlamentarzystami.

W 2011r  w ramach realizacji zadań  Gminy Olsztyn stowarzyszenie zrealizowało zadanie „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury poprzez  wydanie publikacji o Feliksie Nowowiejskim pt. „Mały Feluś wyrusza  w świat” ” .

Natomiast  w ramach realizacji zadań gminy Barczewo stowarzyszenie wydało płytę pt. Gmina Barczewo – zabytki, kultura, turystyka, zorganizowało spływ kajakowy, oraz konferencję szkoleniową dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Barczewo.

SIO wydało  publikację „Mały Feluś wyrusza w świat”  jako wydanie II poprawione.

Egzemplarze książki, trafiły do dzieci w trakcie uroczystego spotkania w  Szkole Podstawowej NR 1 w Barczewie w dniu 15.12.2011r.

W ramach realizacji innych  zadań  – „Świecowisko”  sfinansowaliśmy Koncert  Pamięci Marka Grechuty pt. „W moim  lesie.”  przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo.

Współpracowaliśmy z Zakładem  Karnym  przy organizacji obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie. W szczególności w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej więźniom politycznym walczącym o demokratyczną Polskę.

Tablica pamiątkowa została odsłonięta podczas uroczystych  obchodów 200 lecia Zakładu Karnego w Barczewie  w dniu 26 października 2012r.

Nadal kontynuujemy współpracę z Zakładem  Karnym  w Barczewie. W szczególności przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.

W 2014r w ramach realizacji zadań  Gminy Barczewo   zrealizowaliśmy projekty:  „Śladami Historii” i „Integracja środowisk pozarządowych”.

Celem głównym  projektu „Śladami Historii”  było podniesienie poziomu wiedzy historycznej mieszkańców gminy Barczewo. Zostało to osiągnięte poprzez przeprowadzenie gry terenowej i Wielkiego testu wiedzy o Barczewie.

Pierwsze wielkie testowanie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów odbyło się z okazji 650-lecia nadania praw  miejskich  naszemu miastu.

W ramach zadania „Integracja środowisk pozarządowych”   odbyła  się  w dniu 06.09.2014 Konferencja – Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Barczewo. Organizacje zaprezentowały swój dorobek w postaci wystaw i prezentacji.

Realizacja projektu „Integracja międzypokoleniowa”. W latach 2015, 2017, 2018.

W roku 2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymało nagrodę – statuetkę za Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w VI edycji Konkursu Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur w kategorii usługi inne.

Organizacja i prowadzenie konferencji  szkoleniowych dla organizacji pozarządowych z  terenu gminy Barczewo.

Wydanie śpiewnika dzieł Feliksa Nowowiejskiego „Pieśń chóralna”.

Renowacja kapliczki przydrożnej w Ruszajnach.

Prowadzenie Kapituły Barczewianina Roku.

Przeprowadzenie w szkołach na terenie miasta i gminy Barczewo WIELKIEGO TESTU WIEDZY O BARCZEWIE pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” we współpracy z SP 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Realizacja działań związanych z Rokiem Feliksa Nowowiejskiego w 2016r.:

W 2019r zorganizowaliśmy- Gminny konkurs wiedzy o regionie – „Warmia –   moja mała  ojczyzna”.

Zrealizowaliśmy projekt – Wielkanocne Zwyczaje – Konkurs plastyczny.

Zrealizowaliśmy projekt – Przywrócić dawny blask polichromii w kościele św. Anny w Barczewie

Zrealizowaliśmy projekt – konkurs- Powiat Olsztyński- „Z ekologią za pan brat”.

W 2019r zorganizowaliśmy XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego .

W 2020r przygotowaliśmy XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego- który ze względu na zagrożenie Covidowe nie odbył się .

W 2021r zorganizowaliśmy XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniach 14  – 16 .10 2021r .

W 2022r zorganizowaliśmy XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego   w dniach 2 – 4 .06 2022r.   

·         W 2022r zrealizowaliśmy następne wydanie śpiewnika Pieśń niepodległa -Felix Nowowiejski.

 • W 2023r zorganizowaliśmy XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniach   25-26-27.05.2023r.  .

·         SIO w Barczewie wspiera  działania   Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Barczewa,  organizując  stoisko kulinarne. Wyroby gastronomiczne i ciasta dostarczają firmy i wolontariusze około 60 osób  współpracujących z SIO w Barczewie.   

SIO wydało w 2023 r.  publikację „Mały Feluś wyrusza w świat”  jako wydanie III poprawione.  

W lutym 2024 r. dostarczono  książeczki  „Mały Feluś wyrusza w świat”  do szkół i bibliotek z okazji 147 rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Następnie  ogłoszony został dla dzieci szkolnych Gminy  Konkurs Plastyczny o Feliksie Nowowiejskim.

W 2024 r zorganizowaliśmy XX III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniach   06-07-08. 06. 2024 r. . 

W ramach realizacji przedstawionych zadań SIO współpracowało  z wolontariuszami których liczba w zależności od potrzeb wynosiła od 60 do 200 osób.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animowanie działań wspólnot lokalnych
Odbiorcy działań

Zarząd

Danuta Zielonka, Prezes Zarządu
Krystyna Żygadło, Zastępca prezesa
Wiesława Kołłątaj-Filipczak, Zastępca prezesa
Lech Krawczyk, Skarbnik
Zbigniew Stodolnik, Sekretarz
Grażyna Goliszek, Członek zarządu
Piotr Marzewski, Członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
17934310280000088220000010
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej