Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja na rzecz Aktywności Niepełnosprawnych "Siła Serc" w Bydgoszczy

Fundacja na rzecz Aktywności Niepełnosprawnych "Siła Serc" w Bydgoszczy
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
85-356
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000046506
REGON
09258216300000
NIP
967-10-97-095
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celach:

 1. wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych w działach sport i rekreacja, rehabilitacja, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, kultura i edukacja,
 2. niesienia pomocy finansowej, sprzętowej, psychologicznej, prawnej i opiekuńczej, edukacyjnej i zawodowej dzieciom i dorosłym, osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, bezdomnym i bezrobotnym, osobom w podeszłym wieku, a także jednostkom organizacyjnym zajmującym się ochroną ich interesów,
  a) prowadzenia jednostek zajmujących się organizacją i pośrednictwem w sprawowaniu usług opiekuńczych nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi nieporadnymi życiowo,
  b) organizacji i prowadzenia jednostek typu ośrodek wsparcia, środowiskowy dom samopomocy, dom dziennego pobytu, dom pomocy społecznej,
 3. wspierania działań w zakresie ochrony zdrowia, aktywnego trybu życia i uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.
  a) Pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych i materialnych dla udostępniania niepełnosprawnym baz szkoleniowych, rehabilitacyjnych i sportowych,
  b) Wyposażenia niepełnosprawnych w sprzęt, oprotezowanie i wózki inwalidzkie,
  c) Zapewnienia im opieki medycznej, rehabilitacyjnej i szkoleniowej,
  d) Pomocy byłym sportowcom.
 4. organizacji imprez dla niepełnosprawnych, w tym sportowców i uzdolnionej młodzieży w kraju i za granicą,
 5. współpracy ze środowiskami polonijnymi na całym świecie w organizowaniu kontaktów niepełnosprawnych, gromadzeniu środków i sprzętu,
 6. skupiania wokół idei Fundacji miłośników sportu, przedstawicieli nauki i medycyny, działaczy kultury i przedsiębiorców z kraju i zagranicy,
 7. działań w zakresie profilaktyki i leczenia alkoholizmu,
 8. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. przeciwdziałania patologiom społecznym, kształtowania właściwych postaw społecznych w środowiskach zagrożonych alienacją społeczną,
 10. organizacji i pośredniczenia w wypoczynku, turystyce i rehabilitacji dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.

Fundacja realizowała swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie:
  a) imprez sportowych, kulturalnych i promocyjnych w kraju i za granicą,
  b) udostępniania baz sportowych i zakładów rehabilitacji oraz sprzętu wyczynowego niepełnosprawnym sportowcom,
  c) kursów, stypendiów i nagród dla uzdolnionych osób niepełnosprawnych,
  d) konferencji, forum, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno- reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami i tendencjami w aktywizacji środowisk niepełnosprawnych w kraju i za granicą,
  e) prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku sportowego niepełnosprawnych, a także gromadzenie informacji o niepełnosprawnych sportowcach, również byłych zawodnikach, potrzebujących obecnie pomocy, a także o ich dokonaniach,
  f) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, przedsiębiorczości i aktywizacji niepełnosprawnych,
  g) działalności na niwie promocyjno- reklamowej, tłumaczeniowej, marketingowej oraz tworzenia tekstów i realizacji programów dla mediów: radia, telewizji, wydawnictw i prasy,
  h) tworzenia wniosków merytoryczno- finansowych do programów realizowanych przez Unię Europejską.
 2. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.
 3. społeczną kwestę środków finansowych i materialnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej