Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Wspólnie Pomagamy"

Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Wspólnie Pomagamy"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 366 10 87
Adres rejestrowy
Ulica
Kołłątaja 4
Kod pocztowy
25-715
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba mieści się na parterze, brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000152996
REGON
29280494700000
NIP
657-25-07-909
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowe zadanie jakie postawiło sobie Stowarzyszenie dotyczą:
-świadczenia pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych,
-niesienie pomocy ofiarom przestępstw,
-niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
-niesienie pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem i współuzależnieniem,
-wspieranie finansowe stowarzyszeń i organizacji działających na terenie województwa świętokrzyskiego, realizujących cele Stowarzyszenia, wspieranie instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką demoralizacji i przestępczości,
-wspieranie inicjatyw mających na celu społeczną readaptację osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Zgodnie z intencjami założycieli i późniejszą uchwałą Zarządu Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Wspólnie Pomagamy" nie może świadczyć pomocy osobom fizycznym bezpośrednio. Do udzielenia pomocy konieczne jest pośrednictwo jednostki pomocowej, która będzie dysponentem środków stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może przeznaczyć środki finansowe jakimi dysponuje tylko w formie jednorazowej dotacji na ściśle określone zadanie (projekt), który będzie opracowany przez jednostkę pomocową. Przeznaczenie środków Stowarzyszenia musi być związane z celami statutowymi. Organizacja starająca się o dotację powinna sporządzić wniosek na formularzu zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd stowarzyszenia.
Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Wspólnie Pomagamy" udziela pomocy w formie jednorazowej dotacji na z góry określone zadanie. Projekt realizacji zadnia powinien znajdować się we wniosku o dotację. Powinien określać cel zadania, harmonogram działań w ramach realizowanego zadania, sposób rekrutacji uczestników, zakładane efekty realizacji zadania, formy i metody realizacji zadania, a także wskazać kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Umowę podpisują w imieniu stron organy uprawnione do zawierania umów. Umowa jest podpisywana na czas określony, termin, do którego jednostka pomocowa powinna wykorzystać przyznane środki. Konsekwencją ich nie wykorzystania, będzie obowiązek ich zwrotu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej