Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Kontakt
Telefon
58 341 17 20
Adres rejestrowy
Ulica
Przytockiego 4
Kod pocztowy
80-245
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000273179
REGON
22036503300000
NIP
9570959922
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe partnerstwo ustanowione w celu rozwiązywania problemu bezdomności.

PFWB, jako federacja i płaszczyzna współpracy ponad 30 podmiotów, zarówno sektora publicznego, jak i sektora pozarządowego, działających w obszarze problematyki bezdomności na terenie województwa pomorskiego, istnieje od ponad 10 lat (od 1997 roku).

Forum jest organizacją parasolową, która grupuje i zrzesza instytucje oraz organizacje, które bezpośrednio dostarczają usługi ludziom bezdomnym w różnych sferach np. zdrowia, wsparcia społecznego, mieszkalnictwa, zatrudnienia. Ponadto do Forum należą instytucje tworzące regionalną politykę społeczną oraz jednostki naukowe diagnozujące i badające zjawisko bezdomności.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
14.10.2011
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności wydawca "Forum. O bezdomności bez lęku" zaprasza autorów do przysyłania materiałów do kolejnego numeru Forum. Nowy numer poświęcony będzie zagadnieniu mieszkalnictwa. Prace można nadsyłać do 15 grudnia 2011 r.
Publicystyka
12.12.2011
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności po raz szósty realizowało badanie socjodemograficzny portret zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim
Publicystyka
24.04.2012
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności to model rozwiązywania problemu bezdomności realizujący funkcje i obejmujący poziomy oddziaływania Prewencji, Interwencji i Integracji; zawierający pakiet standardów różnorodnych usług w obszarach takich jak: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, partnerstwo lokalne, zatrudnienia i edukacji. Autorzy modelu zapraszają do lektury, współpracy i dzielenia się uwagami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
schronienie, nocleg
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej