Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Kontakt
Telefon
58 341 17 20
Adres rejestrowy
Ulica
Przytockiego 4
Kod pocztowy
80-245
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000273179
REGON
22036503300000
NIP
9570959922
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB) to międzysektorowe partnerstwo ustanowione w celu rozwiązywania problemu bezdomności.

PFWB, jako federacja i płaszczyzna współpracy ponad 30 podmiotów, zarówno sektora publicznego, jak i sektora pozarządowego, działających w obszarze problematyki bezdomności na terenie województwa pomorskiego, istnieje od ponad 10 lat (od 1997 roku).

Forum jest organizacją parasolową, która grupuje i zrzesza instytucje oraz organizacje, które bezpośrednio dostarczają usługi ludziom bezdomnym w różnych sferach np. zdrowia, wsparcia społecznego, mieszkalnictwa, zatrudnienia. Ponadto do Forum należą instytucje tworzące regionalną politykę społeczną oraz jednostki naukowe diagnozujące i badające zjawisko bezdomności.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
25.06.2013
Za nami Drugie Ogólnopolskie Seminarium Partnerstw Lokalnych. Seminarium było platformą wymiany doświadczeń Partnerstw Lokalnych, będących w końcowym etapie realizacji pilotażowych wdrożeń Modelu GSWB.
Publicystyka
07.03.2013
Zapraszamy do zapoznania się ze wspólnym stanowiskiem wobec włączenia problematyki bezdomności, wykluczenia mieszkaniowego i mieszkalnictwa socjalnego do dokumentów strategicznych i operacyjnych dla perspektywy finansowej 2014-2020 przygotowanym przez Polskie organizacje zrzeszone w FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych)
Publicystyka
24.04.2012
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności to model rozwiązywania problemu bezdomności realizujący funkcje i obejmujący poziomy oddziaływania Prewencji, Interwencji i Integracji; zawierający pakiet standardów różnorodnych usług w obszarach takich jak: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, partnerstwo lokalne, zatrudnienia i edukacji. Autorzy modelu zapraszają do lektury, współpracy i dzielenia się uwagami.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
schronienie, nocleg
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej