Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej
Zakończyła działalność
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
33 822 15 25
Telefon
33 822 04 34
Adres rejestrowy
Ulica
Kosynierów 20
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000114498
REGON
07269039400000
NIP
547-19-31-976
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa.
 2. Aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży.
 3. Współudział w tworzeniu sytemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego.
 4. Organizacja systemu instytucji kształceniowych i opiekuńczych.
 5. Pomoc socjalna dla młodzieży zaniedbanej społecznie.
 6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i zawodowej młodzieży.
 7. Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży.
 8. Tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży.
 9. Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju ochotnictwa pracy i wychowania w procesie pracy.
 10. Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 11. Stworzenie warunków dla właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do młodzieży wymagającej takiej opieki.
 12. Nawiązywanie i realizowanie wymiany zagranicznej młodzieży, organizacja praktyk zawodowych w innych państwach.

Prowadzone działania

 1. Umożliwianie młodzieży, która z różnych względów wypadła z systemu oświaty, kontynuowanie i ukończenie kształcenia ogólnego w Gimnazjach dla Dorosłych oraz kształcenia zawodowego, łącznie z praktyczną nauką zawodu w Zasadniczych Szkołach Zawodowych i kursach kwalifikacyjnych.
 2. Prowadzenie świetlic środowiskowych (w Bielsku-Białej i Żywcu) dla dzieci i młodzieży z lokalnego środowiska z zapewnieniem fachowej opieki pedagogicznej w godzinach od 7.00 do 18.00 (od pn. do pt.).
 3. Organizacja czasu wolnego od nauki zarówno w czasie roku szkolnego jak i podczas ferii zimowych i wakacji letnich poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć świetlicowych, kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
 4. Udzielanie rzeczowej pomocy socjalnej najbiedniejszym uczestnikom OHP (zakup butów, kurtek, spodni itp.).
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej i ekonomicznej poprzez sieć Klubów Pracy i Młodzieżowych Biur Pracy (Bielsko-Biała, Cieszyn, Skoczów, Żywiec).
 6. Prowadzenie pośrednictwa w zakresie krótkoterminowej, sezonowej i stałej pracy dla młodzieży szkolnej i studentów oraz absolwentów różnych typów szkół.
 7. Organizowanie obozów pracy i wypoczynku dla młodzieży oraz półkolonii dla dzieci w okresie ferii i wakacji, oraz imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w trakcie trwania roku szkolnego i podczas wakacji.
 8. Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczestników OHP oraz wymian młodzieżowych w ramach europejskich programów "Młodzież", "Leonardo" i PNWM z partnerami w Niemczech, Francji, Włoszech, Portugalii i Irlandii.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej