Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Nauka dla Środowiska"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
94 347 82 05
Telefon
694 807 564
Telefon
509 523 529
Adres rejestrowy
Ulica
Racławicka 15-17
Kod pocztowy
75-620
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000146454
REGON
33137171100000
NIP
669-23-37-315
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja „Nauka dla Środowiska” jest niezależną organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Organizacja skupia środowisko akademickie Politechniki Koszalińskiej oraz liderów społeczności lokalnych. Głównym celem Fundacji jest wdrażanie w życie idei zrównoważonego rozwoju przy optymalnym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego i dostępnych zasobów lokalnych.

W naszych działaniach cenimy efektywność, otwartość i transparentność. Staramy się odpowiadać na lokalne potrzeby oraz poszukiwać niekonwencjonalnych rozwiązań mniej lub bardziej skomplikowanych problemów społecznych i przyrodniczych. Nasze przedsięwzięcia prowadzimy w czterech obszarach:

TURYSTYKA ALTERNATYWNA - promujemy turystykę przyjazną środowisku. Organizujemy rodzinne rajdy rowerowe, imprezy sportowo-krajoznawcze i spływy kajakowe, wspieramy również systemowe rozwiązania dla rozwoju turystyki aktywnej.

EDUKACJA EKOLOGICZNA - dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Naszą aktywność kierujemy w stronę osób pełnoletnich, którzy mają wpływ na otoczenie w którym żyją. Stosujemy formy nauczania oparte na edukacji nieformalnej i aktywnym zdobywaniu umiejętności.

AKTYWNOŚĆ MŁODZIEŻOWA - podejmujemy szereg działań na rzecz młodzieży i z młodzieżą. Organizujemy międzynarodowe wymiany, pomagamy dzieciom z mniejszymi szansami oraz wspieramy zapał i chęci studentów „w zmienianiu świata na lepsze”.

ROZWÓJ LOKALNY - wyzwalamy społeczną energię. Organizujemy lokalne konkursy grantowe i pomagamy małym społecznościom w samodzielnych przedsięwzięciach, wspieramy władze samorządowe oraz lokalne organizacje społeczne.

Pracujemy w dynamicznym zespole, łączącym doświadczenie z młodością. Pracę w Fundacji traktujemy przede wszystkim jako pasję… i tą pasją staramy się zarażać innych ludzi. Każde nowe przedsięwzięcie jest dla nas wyzwaniem, do którego podchodzimy z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem. Realizujemy różnorodne projekty lokalne, regionalne, międzynarodowe i zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej