Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Kaszubski Instytut Rozwoju
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 680 87 63
Telefon
58 680 87 63
Adres rejestrowy
Ulica
Traugutta 7
Kod pocztowy
83-400
Miejscowość
Kościerzyna
Województwo
pomorskie
Powiat
kościerski
Gmina
Kościerzyna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000096847
REGON
19271244400000
NIP
591-15-52-244
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
37
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Kaszubski Instytut Rozwoju z Kościerzyny to aktywne stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego. W dążeniu do realizacji misji - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - sformułowano główny cel KIRu, który brzmi: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Wśród wielu działań Instytutu warto wymienić zorganizowanie Zjazdu Kaszubów w Kościerzynie, utworzenie biura partnerstwa powiatu kościerskiego, powołanie Kaszubskiego Ośrodka Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL. Prowadzimy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w wojewódzkiej sieci „Pomorskie w Unii” oraz Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych. Stworzyliśmy cztery przedszkola na obszarach wiejskich, wspieramy kobiety poprzez liczne szkolenia i warsztaty, aktywizujemy seniorów prowadząc Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wśród naszych zainteresowań są też przedsiębiorcy - zarówno początkujący, których wspieramy poprzez dotacje, jak i ci doświadczeni, z którymi piszemy strategię rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim. W 2012 roku na pograniczu Kaszub i Kociewia utworzyliśmy Szkołę Ginących Zawodów w Lipach.

Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest również na terenie województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju.

Kaszubski Instytut Rozwoju jest członkiem - założycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Prezes i Wiceprezes KIR jako przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych zasiadają w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Pomorskim. Członkowie Zarządu KIR jako asesorzy oceniają projekty składane do MPiPS i MSWiA.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej