Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kaszubski Instytut Rozwoju
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 680 87 63
Telefon
58 680 87 63
Adres rejestrowy
Ulica
Traugutta 7
Kod pocztowy
83-400
Miejscowość
Kościerzyna
Województwo
pomorskie
Powiat
kościerski
Gmina
Kościerzyna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000096847
REGON
19271244400000
NIP
591-15-52-244
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
37
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Kaszubski Instytut Rozwoju z Kościerzyny to aktywne stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego. W dążeniu do realizacji misji - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - sformułowano główny cel KIRu, który brzmi: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Wśród wielu działań Instytutu warto wymienić zorganizowanie Zjazdu Kaszubów w Kościerzynie, utworzenie biura partnerstwa powiatu kościerskiego, powołanie Kaszubskiego Ośrodka Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL. Prowadzimy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w wojewódzkiej sieci „Pomorskie w Unii” oraz Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych. Stworzyliśmy cztery przedszkola na obszarach wiejskich, wspieramy kobiety poprzez liczne szkolenia i warsztaty, aktywizujemy seniorów prowadząc Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wśród naszych zainteresowań są też przedsiębiorcy - zarówno początkujący, których wspieramy poprzez dotacje, jak i ci doświadczeni, z którymi piszemy strategię rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim. W 2012 roku na pograniczu Kaszub i Kociewia utworzyliśmy Szkołę Ginących Zawodów w Lipach.

Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest również na terenie województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju.

Kaszubski Instytut Rozwoju jest członkiem - założycielem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Prezes i Wiceprezes KIR jako przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych zasiadają w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Pomorskim. Członkowie Zarządu KIR jako asesorzy oceniają projekty składane do MPiPS i MSWiA.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej