Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 646 79 57
Telefon
89 646 79 57
Adres rejestrowy
Ulica
Jana III Sobieskiego 3C lok. 57
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
ostródzki
Gmina
Ostróda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000070438
REGON
51142927100000
NIP
741-18-94-712
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania fundacji, zgodnie z potrzebami regionu ostródzkiego, a także postanowieniami założycieli jest:
1) Ograniczenie bezrobocia oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:

 • udzielanie poręczeń kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów pomocowych,
  -promowanie regionu, w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich.
  2) Rozwój regionu ostródzkiego poprzez:
 • inicjowanie i wspieranie programów społecznych i gospodarczych w zakresie rozwoju kultury, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich,
 • wspieranie programów naukowo-badawczych,
 • propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z regionu ostródzkiego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspieranie młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z obszarów po pegeerowskich i wiejskich.

Prowadzone działania
1) Utworzenie i prowadzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych.
2) Utworzenie i prowadzenie punktu doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3) Udzielanie informacji o Unii Europejskiej i programach pomocowych.
4) Wyszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych w celu nawiązania kontaktów pomiędzy nimi a podmiotami regionu ostródzkiego.
5) Prowadzenie i organizację szkoleń, konferencji i seminariów.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej