Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
32 647 10 15
Telefon
607 844 591
Telefon
32 673 02 10
Adres rejestrowy
Ulica
Bolesławska 23
Kod pocztowy
32-310
Miejscowość
Klucze
Województwo
małopolskie
Powiat
olkuski
Gmina
Klucze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000087073
REGON
15154182000000
NIP
949-17-23-591
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
600
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Misja organizacji zawiera się w słowach biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" .
Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Prowadzi schroniska, hostele, hospicja dla osób bezdomnych, warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, świetlice socjoterapeutyczne,domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci, kluby dziecięce i przyzakładowe centrum zabawy a także ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Siedziba główna ChSD, poszczególne placówki i oddziały, ściśle współpracują w zakresie realizacji zadań publicznych z samorządem lokalnym, terytorialnym, regionalnym oraz sektorem biznesu. Realizujemy programy rządowe na rzecz wychodzenie osób z bezdomności, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej