Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
87 643 01 00
Telefon
87 643 01 00
Adres rejestrowy
Ulica
Rynek Zygmunta Augusta 27
Kod pocztowy
16-300
Miejscowość
Augustów
Województwo
PODLASKIE
Powiat
augustowski
Gmina
Augustów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000068220
REGON
79025845900000
NIP
846-12-81-768
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta funkcjonuje od 1996 r. Celem stowarzyszenia jest inspirowanie współpracy i działanie na rzecz rozwoju lokalnego, promocja wartości rodziny, przedsiębiorczości w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej, w szczególności zaś:
-współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i inicjatyw lokalnych, promowanie lokalnej aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
-działanie na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
-działalność edukacyjna, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna,
-propagowanie idei wolontariatu,
-tworzenie podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej,
-przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększania możliwości -zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń,
-promocja regionu, jego tradycji i kultury,
-wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji młodzieżowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-organizację spotkań, konferencji, sesji naukowych,
-prowadzenie działalności szkoleniowej,
-prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
-organizację imprez kulturalnych.

Aktywność stowarzyszenia w ostatnich latach skupia się na czterech obszarach działalności:
-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
-działalność na rzecz osób bezrobotnych,
-wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych i wolontariatu,
-zakładaniu i wspieraniu podmiotów i inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielni socjalnych.

Prowadzimy:
-Centrum Integracji Społecznej w Ełku,
-Centrum Integracji Społecznej w Augustowie,
-Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance k/Lipska
-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest także wpisana do rejestru agencji zatrudnienia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Krystyna Zawadzka, sekretarz
Krzysztof Anuszkiewicz, prezes Zarządu
Małgorzata Czyżewska-Kleczkowska, członek Zarządu
Barbara Wierzbicka, członek Zarządu
Marian Lewoc, wiceprezes Zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej