Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
87 644 54 30
Telefon
87 644 54 30
Adres rejestrowy
Ulica
Wojska Polskiego 1
Kod pocztowy
16-300
Miejscowość
Augustów
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
Gmina
Augustów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000066973
REGON
79017951800000
NIP
846-10-31-729
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
65
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Stowarzyszenie wspiera w różny sposób dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społecznym i marginalizacją, rodziny niepełne i pozostające w kryzysie.
Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.
Może występować do różnych instytucji, samorządów, administracji publicznej i państwowej, donatorów i programów z wnioskami o przyznanie środków finansowych wraz z prawem do ich rozliczania.
Współpracuje z zakładami pracy, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami, placówkami oświatowymi, opiekuńczymi i wychowawczymi w zakresie pomocy dla osób potrzebujących.
Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami samorządu terytorialnego i jednostkami gospodarczymi.
Stowarzyszenie przyjmować także może darowizny, spadki i zapisy.
Organizuje i prowadzi wszelką pomoc społeczna, a w szczególności gromadzi i dokonuje podziału funduszy dla osób potrzebujących z terenu miasta Augustowa.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie od 1995 r. realizuje różne projekty. Wygrane konkursy:

 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 2000, 2001, 2003, 2007,2008, 2009,
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej - 1998 r.
 • Caritas Polska - 1999
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
 • Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej - 1996, 1997
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - 2005
 • Urząd Miejski w latach 1996 - 2008,
 • „Starszy Brat, Starsza Siostra” - 2003, 2004
 • Fundacja Batorego - 2002
 • Telewizja Polska - 2001
  Działania były realizowane we współpracy z administracją publiczną.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej