Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 651 04 47
Telefon
85 746 15 12
Adres rejestrowy
Ulica
Wincentego Witosa 15b lok. 12
Kod pocztowy
15-660
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000151746
REGON
05219789300000
NIP
542-27-93-468
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
47
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA jest organizacją pozarządową skupiającą osoby zainteresowane ożywianiem procesu dydaktyczno-wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie aktywizujących metod opartych na idei pedagogiki zabawy. Jest także organizacją niedochodową. Jej środki finansowe pochodzą z dotacji i działalności statutowej.

Naszym celem ( także naszego oddziału) jest propagowanie metod pedagogiki zabawy. Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom tych, którzy szukają pomysłu na to, jak uatrakcyjnić, ożywić swoją pracę, jak zachęcić innych do aktywnego włączania się w proponowane działania. Stosując różnorodne środki wyrazu takie jak: muzyka, plastyka, ruch, taniec, techniki parateatralne, wyzwalamy potencjał twórczy jednostki. Proponowane przez nas działania pozwalają spojrzeć na każdego ich uczestnika całościowo, wyzwalać jego emocje i doświadczenia. Wskazując na potrzebę tworzenia klimatu bezpieczeństwa i zaufania w grupie, zachęcamy uczestników do nawiązywania nowych, lepszych kontaktów z innymi ludźmi.

Naszą misją jest wspieranie w rozwoju pedagogów, nauczycieli, animatorów i innych osób pracujących z grupą. Chcemy przyczynić się do zmiany stylu i metodyki pracy instytucji oświatowych, wychowawczych i kulturalnych poprzez podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej, propagowanie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych oraz integrację działań animacyjnych różnych środowisk i grup społecznych.

Prowadzone działania
Celem działań Oddziału Białostockiego jest propagowanie metod pedagogiki zabawy na terenie całego województwa podlaskiego. Propozycje kierujemy do szerokiego grona odbiorców, zarówno pedagogów, nauczycieli, katechetów, pracowników socjalnych, organizatorów kolonii, zimowisk, obozów, pracowników placówek kulturalno - oświatowych, jak również dzieci i ich rodziców.

W ramach działalności realizowanej przez Filię Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem:

 • zajęć warsztatowych i seminaryjnych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy;
 • grup samokształceniowych dla członków i animatorów Oddziału;
 • krótkich form warsztatowych (rad pedagogicznych, spotkań otwartych…
 • szkoleniem studentów kierunków pedagogicznych, wolontariuszy;
 • przygotowaniem stażystów do prowadzenia warsztatów metodycznych,
 • tworzenia nowych, interesujących, odpowiadających na zapotrzebowanie różnych środowisk, programów i warsztatów autorskich;

Metody aktywizujące prezentowane na naszych warsztatach i w wydawnictwach mogą pomóc w nauczaniu zintegrowanym i blokowym, uczeniu się poprzez działanie i przeżywanie, budowaniu programów i autorskich innowacji pedagogicznych, przeniesieniu akcentu z oceniania na informację zwrotną, integrowaniu grup oraz doskonaleniu nauczycieli i pedagogów. Metody te są praktycznym narzędziem reformowania oświaty w obszarze zmiany modelu nauczania - uczenia się.

Oprócz działalności szkoleniowej do form pracy naszego Oddziału należą:

 • festyny i imprezy dla małych i dużych grup, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
 • działania animacyjne w różnych grupach podczas ferii zimowych i wakacji,
 • działalność wydawnicza KLANZY;
 • pisanie i realizacja ciekawych projektów:

Od 1 listopada 1999r. Koło PSPiA KLANZA w Białymstoku podjęło się prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej "Klanzuś" dla dzieci z zaburzeniami zachowania, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Celem działań świetlicy jest szeroko pojęta profilaktyka (głównie uzależnień). Od września 2001 r. świetlica proponuje oddzielne oferty skierowane do dzieci ze szkoły podstawowej oraz do młodzieży gimnazjalnej.

W listopadzie 2001 r. rozpoczęliśmy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - projekt "Teraz My", "Baw się z nami Klanzusiami";

Od 1 stycznia 2002 r. uruchomiliśmy projekt "Klanzowskie Grupy Młodzieżowe" z myślą o przygotowaniu młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej do pracy wolontariatowej na rzecz naszego Oddziału.

Oprócz w/w projektów realizowaliśmy również projekty: "Zróbmy to razem", "Wzbogacenie reedukacji i terapii zajęciowej w świetlicy socjoterapeutycznej", "Socjoterapia i profilaktyka uzależnień", "Animacja kulturalna środowiska lokalnego", "Wspieranie i rozwój animacji społeczno - kulturalnej".

Zależy nam nie tylko na ożywieniu pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, ale też na tym, aby dorośli odnaleźli radość współdziałania w grupie poprzez zabawę.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej