Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
65 520 78 86
Telefon
65 520 78 86
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Czynne pon. - pt. w godz. 7.30 - 16.00. Biuro w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/6/96, 61-815 Poznań, tel. 61 851 91 34.
Ulica
Plac Metziga 26 lok. 6
Kod pocztowy
64-100
Miejscowość
Leszno
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
Leszno
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000073867
REGON
41118452000000
NIP
697-20-53-010
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
19
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP powstało 15 września 2000 roku w Lesznie w odpowiedzi na potrzebę wspierania działalności organizacji pozarządowych.

Nazwa PISOP jest skrótem słów:
Poradnictwo,
Informacje,
Szkolenia
Organizacji
Pozarządowych.

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce.

Wsparcie oferowane przez Centrum PISOP ma charakter wielopoziomowy, od udzielania podstawowych informacji dotyczących tworzenia organizacji pozarządowych, możliwości zdobywania funduszy na działalność, poprzez szkolenia i doradztwo z tworzenia, realizowania i rozliczania projektów, aż po ofertę specjalistyczną (świadczenie usług m.in. w takich obszarach jak :prawo, audyt, księgowość, promocja). Stowarzyszenie podejmuje również liczne inicjatywy na rzecz budowania partnerstw lokalnych i projektowych.

Działalność Centrum PISOP została pogrupowana w następujących obszarach:

  • Aktywizacja społeczności lokalnych - przedsięwzięcia skierowane na animowanie lokalnych społeczności
  • Przedsiębiorczość społeczna - działania nastawione na zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej
  • Współpraca - działania nastawione na inicjowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych i wewnątrz sektorowych
  • Działalność gospodarcza - świadczenie odpłatnych usług bazujących na doświadczeniu organizacji.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Anna Jądrzyk, Członkini Zarządu
Joanna Ludwiczak, Sekretarz Zarządu
Dorota Surma, Członkini Zarządu
Anna Paulina Matczuk, Skarbnik Zarządu
Ewa Gałka, Prezeska Zarządu
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej