Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Bieda"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
61-896
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000037252
REGON
63422294200000
NIP
777-26-00-608
Rok powstania
2001
Rok zakończenia działalności
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Fundacji:

  1. Wspieranie i realizacja programów redukujących bezrobocie oraz aktywizujących bezrobotnych
  2. Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych, organizacji administracji rządowej i samorządowej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz redukcji bezrobocia
  3. Tworzenie warunków do likwidacji bezrobocia przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych oraz tworzeniem nowych możliwości samozatrudniania się bezrobotnych
  4. Wspomaganie inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych, inwestycyjnych służących aktywizacji bezrobotnych
  5. Przygotowanie dla szczególnie uzdolnionej bezrobotnej młodzieży warunków zapewniających pełny rozwój zdolności i talentów, zwłaszcza poprzez umożliwienie jej kształcenia i podnoszenie kwalifikacji
  6. Niesienie wszelkiej pomocy charytatywnej ludziom dotkniętym problemem bezrobocia
  7. Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach bezrobocia
  8. Integrowanie środowiska osób bezrobotnych
  9. Wymiana wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej