Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie "17-tka"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 421 45 93
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Południe 17b 2
Kod pocztowy
44-253
Miejscowość
Rybnik
Województwo
Śląskie
Powiat
Rybnik
Gmina
Rybnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000067168
REGON
27781505500000
NIP
642-27-60-819
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie "17-tka" zajmuje się koordynacją i ciągłym udoskonalaniem stworzonego w 2001 roku systemu pomocy i wsparcia osobom potrzebującym. Naszą misją jest pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Obecnie prowadzimy: - Placówkę Wsparcia Dziennego "Klub 17-tka" - Placówkę Wsparcia Dziennego "Centrum" - Placówkę Wsparcia Dziennego "Niewiadom" - Placówkę Wsparcia Dziennego "Nowiny" - Młodzieżowy Klub Środowiskowy "Maszkeciarnia" - Zespół Pedagogów Ulicy "Ekipa z Placu" - Klub Integracji Społecznej "SR" - Klub Seniora "Integracyjny Klub Aktywnych". Realizujemy również program wsparcia materialnego "Rybnicki Bank Drugiej Ręki", a także działania z zakresu rewitalizacji społecznej. Ponadto podejmujemy działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju organizacji pozarządowych i wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych. Szczegółowe dane kontaktowe do placówek i osób realizujących poszczególne działania znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia "17-tka".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama

Zarząd

Grzegorz Głupczyk, Prezes Zarządu
Kamil Szumiak, Wiceprezes Zarządu
Angelika Sosnowska, Skarbnik Zarządu
Mariusz Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Wiśniewski, Członek Zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji