Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
75 752 42 54
Telefon
75 752 31 83
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Robotnicze 47a
Kod pocztowy
58-506
Miejscowość
Jelenia Góra
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Jelenia Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000100516
REGON
23112785900000
NIP
611-24-47-442
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Sejmiku jest:
-reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych,
-koordynacja działań organizacji członkowskich oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
-wspieranie działań na rzecz ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
-działalność wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Prowadzimy:

  • licencjonowaną agencję pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych;
  • biuro porad prawnych;
  • informację dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
29.08.2018
W lipcu 2018 r., po pięcioletniej przerwie, pod patronatem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, wystartowało internetowe Radio KSON. Nowy zespół redakcyjny stworzony został z doświadczonych dziennikarzy i realizatorów, którzy na co dzień spotykają się w studiu przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A w Jeleniej Górze.
Publicystyka
29.12.2004
8 grudnia na spotkaniu z udziałem kilkunastu organizacji pozarządowych działających w gminie Dobre Miasto, podjęto decyzję o powołaniu wspólnej reprezentacji ngo w Dobrym Mieście, która przyczyni się do profesjonalnego rozwoju III sektora.
Publicystyka
08.11.2004
Inicjatywa Wspólnotowa Equal odgrywa rolę laboratorium dla europejskiej polityki zatrudnienia. Jej celem jest wymyślenie, przetestowanie i wypromowanie nowych, innowacyjnych i wspólnych dla wielu krajów sposobów zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności na unijnym rynku pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Andrzej Broniszewski, wiceprezes
Waldemar Wiśniewski, wiceprezes
Paweł Gluza, sekretarz
Marek Dębski, skarbnik
Stanisław Schubert, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej