Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 844 73 55
Telefon
22 207 24 09
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
Ulica
Ursynowska 22 lok. 2
Kod pocztowy
02-605
Miejscowość
Warszawa-Mokotów
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Do pokonania jest kilka schodków, jest bardzo mało miejsca między drzwiami wejściowymi a schodkami.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000181348
REGON
01569002000000
NIP
526-28-42-872
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
60
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

Jesteśmy głęboko przekonani, że idea dobrego rządzenia jest nierozłącznie związana z odpowiedzialną i otwartą władzą, która jest wrażliwa na zmieniające się potrzeby społeczne i reaguje na nie. Jest gotowa do dialogu i poddawania się kontroli społeczeństwa, a także ponoszenia odpowiedzialności przed obywatelami za podejmowane decyzje i działania.

Uważamy, że odpowiedzialna i otwarta władza musi realizować zasadę przejrzystości. Rozumiemy to jako zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działalności podmiotów publicznych. Powszechny dostęp oznacza dla nas, że informacja podawana jest niezwłocznie, w sposób pełny, zrozumiały, z własnej inicjatywy podmiotów publicznych jak i na żądanie każdego i każdej.

Wierzymy, że odpowiedzialna i otwarta władza, to również władza, która realizuje zasadę partycypacji, poprzez zagwarantowanie mechanizmów udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji oraz ich realizacji zgodnie z zasadą pomocniczości.

Uznając wagę prawa człowieka do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem, twierdzimy, że do realizacja idei dobrego rządzenia niezbędna jest również aktywna postawa obywateli, podejmujących odpowiedzialność za sprawy publiczne i świadomych swoich praw oraz obowiązków.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym:

  1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
  2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi;
  3. wspieranie merytoryczne i finansowe osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
  4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

Realizacja tych założeń wymaga naszym zdaniem:

  • jawności życia publicznego.
  • wzmacniania umiejętności osób i organizacji w zakresie kontroli społecznej nad wydatkami publicznymi i procedurami podejmowania decyzji.
  • dawania prawa do sprzeciwu wobec prowadzonej polityki władz.
    Odbiorcami naszych działań jest każda osoba, która chce skorzystać ze swojego prawa do informacji, a także organizacje i osoby zainteresowanie sprawowaniem kontroli społecznej i mieszkańcy lokalnych społeczności, chcący realnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i kształtować relację władza-obywatel w sposób wolny od klientelizmu i konfliktu interesów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań

Zarząd

Katarzyna Batko-Tołuć, Skarbniczka, Dyrektorka Programowa
Aneta Pierzchała-Tolak, Sekretarz
Szymon Osowski, Prezes
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej