Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 844 73 55
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Ursynowska 22 lok. 2
Kod pocztowy
02-605
Miejscowość
Warszawa-Mokotów
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000181348
REGON
01569002000000
NIP
526-28-42-872
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
60
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia. Jesteśmy głęboko przekonani, że idea dobrego rządzenia jest nierozłącznie związana z odpowiedzialną i otwartą władzą, która jest wrażliwa na zmieniające się potrzeby społeczne i reaguje na nie. Jest gotowa do dialogu i poddawania się kontroli społeczeństwa, a także ponoszenia odpowiedzialności przed obywatelami za podejmowane decyzje i działania. Uważamy, że odpowiedzialna i otwarta władza musi realizować zasadę przejrzystości. Rozumiemy to jako zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działalności podmiotów publicznych. Powszechny dostęp oznacza dla nas, że informacja podawana jest niezwłocznie, w sposób pełny, zrozumiały, z własnej inicjatywy podmiotów publicznych jak i na żądanie każdego i każdej. Wierzymy, że odpowiedzialna i otwarta władza, to również władza, która realizuje zasadę partycypacji, poprzez zagwarantowanie mechanizmów udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji oraz ich realizacji zgodnie z zasadą pomocniczości. Uznając wagę prawa człowieka do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem, twierdzimy, że do realizacja idei dobrego rządzenia niezbędna jest również aktywna postawa obywateli, podejmujących odpowiedzialność za sprawy publiczne i świadomych swoich praw oraz obowiązków. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym: 1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej; 2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi; 3. wspieranie merytoryczne i finansowe osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej; 4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji. Realizacja tych założeń wymaga naszym zdaniem: - jawności życia publicznego. - wzmacniania umiejętności osób i organizacji w zakresie kontroli społecznej nad wydatkami publicznymi i procedurami podejmowania decyzji. - dawania prawa do sprzeciwu wobec prowadzonej polityki władz. Odbiorcami naszych działań jest każda osoba, która chce skorzystać ze swojego prawa do informacji, a także organizacje i osoby zainteresowanie sprawowaniem kontroli społecznej i mieszkańcy lokalnych społeczności, chcący realnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i kształtować relację władza-obywatel w sposób wolny od klientelizmu i konfliktu interesów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Reklama

Zarząd

Katarzyna Batko-Tołuć, Skarbniczka, Dyrektorka Programowa
Aneta Pierzchała-Tolak, Sekretarz
Szymon Osowski, Prezes

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji