Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Pokolenia
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 352 45 46
Adres rejestrowy
Ulica
Józefa Wybickiego 22A
Kod pocztowy
83-120
Miejscowość
Subkowy
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Subkowy
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000125212
REGON
19277075000000
NIP
5932343037
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zadzwoń, napisz lub po prostu przyjdź!
poniedziałek-piątek godz. 8:00-16:00

"Rób to, co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś."

Fundacja Pokolenia działa od 2002 r. Wśród obszarów strategicznych znajdują się: włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze działania realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Wdrażamy, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych projektach, partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji. Skupiamy się na wspieraniu społeczności lokalnych Tczewa i Powiatu Tczewskiego, ale także Subregionu Nadwiślańskiego oraz całego Pomorza.

Włączenie społeczne: oferujemy wsparcie dla osób oddalonych od rynku pracy, z barierami społecznymi (m.in. bezdomni, wychodzący z uzależnień, czy niepełnosprawni). Pomagamy rozwiązać różne problemy, pokonać przeszkody i znaleźć zatrudnienie. Prowadzimy Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim.

Aktywność obywatelska: pobudzamy i wspieramy lokalną aktywność. Kształcimy liderów społecznych, rozwijamy wolontariat oraz dofinansowujemy oddolne inicjatywy mieszkańców. Przyznajemy dotacje w ramach Programu Działaj Lokalnie i autorskiego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Ekonomia społeczna: prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota. Wspieramy powstawanie biznesów społecznych i tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych. Sami też kreujemy lokalne rozwiązania - powołaliśmy 2 przedsiębiorstwa społ.: Tczewscy Kurierzy Rowerowi i Spółdzielnia lodziarska "Jasna".

Jesteśmy też Organizacją Pożytku Publicznego i możesz nam przekazać 1% podatku (KRS 0000125212). Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wsparcie działań Fundacji Pokolenia, szczególnie na dofinansowanie oddolnych inicjatyw mieszkańców Pomorza w ramach naszych programów: Działaj Lokalnie i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Więcej o nas:

Fundacja Pokolenia jest organizacją pozarządową działającą od 2002 r. Powstała by wspierać lokalną społeczność i inne podmioty społeczne. Wśród obszarów strategicznych znajdują się: włączenie społeczne, aktywność obywatelska oraz ekonomia społeczna. Nasze działania strategiczne realizujemy budując sieć współpracy, w oparciu o wspólnie zidentyfikowane wartości i cele. Wdrażamy, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych projektach partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji.

W obszarze strategicznym włączenie społeczne realizujemy następujące działania: aktywizacja społeczna osób narażonych na wykluczenie społeczne (programy wychodzenia z bezdomności, terapia psychologiczna, treningi umiejętności społecznych, programy przeciwdziałania przemocy domowej, programy wolontariatu, kluby, centra dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami). Zasięg terytorialny: Powiat Tczewski, w tym w szczególności obszary zdegradowane Tczewa oraz Gminy Tczew i Morzeszczyn.

W obszarze strategicznym aktywność obywatelska realizujemy następujące działania: programy grantowe Działaj Lokalnie i Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY (skierowane zarówno do organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup mieszkańców, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym), programy szkoleniowe dla liderów i liderek oraz animatorów i animatorek lokalnych, Centrum Organizacji Pozarządowych (m.in. inkubacja ngo, szkolenia, doradztwo, udostępnianie infrastruktury, rady działalności pożytku publicznego, rady organizacji pozarządowych), projekty promujące debaty oksfordzkie jako formę prowadzenia debaty publicznej, kawiarenki obywatelskie, projekty z zakresu pobudzania wysokiej jakości współpracy administracji publicznej z sektorem społecznym, działania z zakresu praw człowieka, w tym praw kobiet, działania z zakresu konsultacji społecznych (strategii, programów współpracy, procesów rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i innych). Zasięg terytorialny: subregion nadwiślański woj. pomorskiego.

W obszarze strategicznym ekonomia społeczna realizujemy następujące działania: programy edukacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, aspektów formalno-prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, animacja, doradztwo kluczowe, realizacja działań ekonomicznych wspierających wchodzenie na rynek pracy grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym w szczególności osób młodych (spółdzielnia tczewskich kurierów rowerowych - w trakcie uruchamiania). Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota. Zasięg terytorialny: subregion metropolitalny woj. pomorskiego. Powołaliśmy także dwa przedsiębiorstwa społeczne: Tczewscy Kurierzy Rowerowi oraz Spółdzielnia lodziarska "Jasna", które aktywizują i zatrudniają osoby wykluczone, a zyski przeznaczają na cele społeczne.

WIZJA FUNDACJI POKOLENIA

Społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich inicjatyw w celu świadomego budowania dobra wspólnego, spełniania się w swojej pasji, niesienia pomocy potrzebującym i nieskrępowanej działalności mającej na celu realizowanie idei humanistycznych i humanitarnych. W centrum działań podejmowanych przez organizacje i podmioty administracji publicznej znajduje się dobro człowieka, jego rozwój, zachowanie pełni praw oraz umożliwienie działań służących wzmacnianiu społeczeństwa lokalnego. Obywatele i obywatelki mają świadomość swoich praw i obowiązków, współtworzą społeczność lokalną, budując kapitał społeczny, czerpiąc dobre wzorce i realizując się także w pracy społecznej i wolontarystycznej.

MISJA FUNDACJI POKOLENIA

Jesteśmy zespołem specjalistów i specjalistek, działamy, nieustannie się rozwijając, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, które wspieramy. Zachowujemy i szanujemy godność osób, z którymi współpracujemy. Wypracowując wspólne zasady prowadzimy dialog, przestrzegamy zasad pomocniczości i idei dobra wspólnego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

wynajem pomieszczeń, doradztwo, promocja oraz organizacja i obsługa wydarzeń

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

szkolenia i warsztaty, wizyty studyjne, konferencje oraz wydawanie publikacji

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
schronienie, nocleg
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wspieranie ekonomii społecznej
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Paulina Kremer, Członkini Zarządu
Emilia Garska, Członkini Zarządu
Artur Rajkowski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
10834500060003611320000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej