Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
509 073 743
Telefon
506 514 183
Telefon
606 721 040
Adres rejestrowy
Ulica
Orłowska 70
Kod pocztowy
81-542
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak możliwości wizyt, siedziba mieści się w mieszkaniu prywatnym.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000106033
REGON
19273404900000
NIP
5862087289
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
22
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

Wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), z cechami nadpobudliwości oraz z zaburzeniami współwystępującymi z nadpobudliwością (zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi), pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji dla problemów z tym związanych.

Czym zajmujemy się na co dzień?

  • inicjujemy, organizujemy i realizujemy różnorodne  formy pomocy dzieciom i ich rodzicom - terapię, poradnictwo, warsztaty psychoedukacyjne
  • szkolimy specjalistów - nauczycieli, studentów pomorskich uczelni
  • prowadzimy działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji naszych podopiecznych i ich rodzin
  • prowadzimy działania na rzecz ich integracji z otoczeniem społecznym
  • prowadzimy działalność informacyjną, a także ekspercką, staramy się inspirować badania w dziedzinie nadpobudliwości psychoruchowej oraz współdziałamy we wprowadzaniu i stosowaniu ich wyników badań w praktyce
  • pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe
  • współpracujemy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i realizuje projekty skierowane do dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli, obejmujące terapię grupową dla dzieci, konsultacje i porady indywidualne oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli, bezpośrednie obserwacje na terenie szkół służące diagnozie oraz wydaniu zaleceń. 

Zajmujemy się także organizacją i realizacją szkoleń dla specjalistów, nauczycieli szkół i przedszkoli oraz konferencji.

Działamy głównie na terenie województwa pomorskiego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

W sytuacji braku środków na realizację naszych działań w ramach projektów dofinansowywanych niektóre zadania realizujemy na zasadach odpłatnych, między innymi: - organizowanie i prowadzenie terapii dla dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi; - inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom; - organizowanie i prowadzenie poradnictwa; - organizowanie i prowadzenie innej działalności prozdrowotnej; - organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji dla: lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów i innych osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów stowarzyszenia; - działalność informacyjna.

Zarząd

Joanna Chromik-Kovaćs, prezes
Izabela Banaszczyk, sekretarz
Justyna Zdrojewska, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej