Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 739 55 12
Telefon
32 423 70 34
Telefon
503 074 783
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne jest w godz. 8.00 - 16.00. Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
Ulica
Kościuszki 22 lok. 5
Kod pocztowy
44-200
Miejscowość
Rybnik
Województwo
śląskie
Powiat
Rybnik
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000113150
REGON
27782775600000
NIP
642-27-60-825
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Misją CRIS-u jest aktywna działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie organizacji pozarządowych i grup dążących do rozwoju III sektora, budowanie partnerskich koalicji między organizacjami, biznesem i samorządem.

Stowarzyszenie realizuje następujące działania:

 • wspieranie społecznej aktywności obywateli (działań i inicjatyw społecznych oraz lokalnych liderów);
 • wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych;
 • wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
 • promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy realizujących cele stowarzyszenia;
 • współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy;
 • organizacja i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;
 • gromadzenie, aktualizacja, wymiana i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych, instytucji, wdrażanych programów, projektów, sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizacje;
 • prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych.
 • Ośrodek Wsparcia - usługi:

Wsparcie techniczne

 1. Udostępnianie:
 • lokum dla organizacji nieposiadających stałego miejsca zebrań,
 • sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu,
 • telefonu i faxu,
 • literatury z zakresu funkcjonowania sektora pozarządowego.
 1. Prowadzenie:
 • bazy danych o organizacjach pozarządowych.
 1. Zakładanie:
 • skrytek pocztowych dla organizacji nie posiadających adresu korespondencyjnego.

Wsparcie merytoryczne

 1. Udzielanie informacji z zakresu:
 • przepisów prawnych i księgowych,
 • metod pozyskiwania funduszy i źródeł finansowania,
 • aktualnie dostępnych szkoleń,
 • bieżących wydarzeń w sektorze pozarządowym (seminariów, konferencji),
 • zasad współpracy międzysektorowej,
 • działalności innych organizacji pozarządowych.
 1. Organizowanie:
 • szkoleń prowadzonych przez doświadczonych trenerów,
 • spotkań tematycznych w celu integracji sektora pozarządowego, podczas których następuje wymiana wiedzy i doświadczeń organizacji.
 1. Identyfikacja lokalnych rozwiązań.
 2. Kontrolowanie organizacji o pokrewnym profilu działania.
 3. Prowadzenie konsultacji dla przedstawicieli zgłaszających się do pomocy organizacji.
 4. Stymulacja zawiązywania się nowych stowarzyszeń (kompleksowa pomoc w przejściu procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym).
 5. Wskazywanie źródeł finansowania oraz udzielanie technicznej i merytorycznej pomocy przy opracowywaniu projektów.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Janusz Piechoczek, członek zarządu
Sonia Lenarczyk, członek zarządu
Izabella Kaznowska, członek zarządu
Katarzyna Weideman, członek zarządu
Piotr Stoły, prezes zarządu

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej