Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 739 55 12
Telefon
32 423 70 34
Telefon
503 074 783
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Biuro czynne jest w godz. 9:00 - 15:00. Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.
Ulica
Rudzka 13c
Kod pocztowy
44-200
Miejscowość
Rybnik
Województwo
śląskie
Powiat
Rybnik
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Podjazd dla wózków inwalidzkich, winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000113150
REGON
27782775600000
NIP
6422760825
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj działania Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

przekaż darowiznę na cele statutowe

Celem działalności stowarzyszenia jest:

  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw obywatelskich;
  2. działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych;
  3. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

2)     upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

3)     działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

4)     działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

5)     promocję i organizację wolontariatu;

6)     upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

7)     przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców;

8)     promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;

9)     organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji spotkań i innych form współpracy realizujących cele stowarzyszenia;

10)  współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy;

11)  organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;

12)  gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych i instytucji, wdrażanych programów projektów, sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizacje;

13)  prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych;

14)  finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych;

15)  działania na rzecz aktywizacji młodzieży;

16)  upowszechnianie idei ekonomii społecznej;

17)  wspieranie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

18)  działania na rzecz edukacji prawnej;

19)  działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska;

20)  działania na rzecz kultury i oświaty;

21)  działalność na rzecz ochrony zdrowia;

22)  działania rewitalizacyjne.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.01.2017
Tylko do 6 lutego będą trwały konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.
Publicystyka
30.08.2016
Czy istnieje szansa zacieśnienia współpracy w obszarze wspierania ekonomii społecznej między krajami nadbałtyckimi? Czy w ogóle warto taką współpracę podejmować i czy uda się znaleźć punkty styczne między krajami byłego bloku wschodniego jak Estonia, Litwa, Łotwa i Polska, a "liderami" przedsiębiorczości społecznej ze Szwecji, Finlandii czy Danii?
Publicystyka
28.05.2015
Szkolenie w ramach projektu "Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego" odbyło się 13 maja 2015 roku, ponownie na zaproszenie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Czeladzi.

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Realizowane usługi:
  • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze

Realizujemy usługi publiczne: Nie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wspieranie ekonomii społecznej
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Izabella Kaznowska, członkini zarządu
Sonia Lenarczyk, członkini zarządu
Janusz Piechoczek, członek zarządu
Katarzyna Weideman, członkini zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
43114011790000399302001001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej