Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że artykuły z ngo.pl są dostępne również w wersji audio? Wybrane teksty o tematyce społecznej w formie nagrań. Posłuchaj

RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
56 655 06 77
Adres rejestrowy
Ulica
Jana Matejki 38 lok. 3
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000081181
REGON
87158358200000
NIP
8792301973
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem fundacji jest poradnictwo, opieka, rehabilitacja, pielęgnacja, zatrudnianie oraz kwalifikacja osób niepełnosprawnych, starych, chorych, społecznie pokrzywdzonych, zarówno potrzebujących pomocy jak i dotkniętych potrzebą pomocy oraz uwrażliwienie i poradnictwo ich otoczenia, społeczeństwa, organów państwowych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego jak i prywatnych instytucji, zajmujących się tymi zadaniami.Istotą działania fundacji jest świadczenie usług, polegających na przeciwdziałaniu społecznej izolacji wyżej wymienionych grup osób, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwianiu im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem reprezentuje i jednocześnie staje w obronie życia, które permanentnie jest wykluczane ze społeczności i społeczeństwa.Jednym z priorytetowych zadań fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały nieprawidłowo umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach.Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz zgodnie z zasadą normalizacji, tzn. pragnie realizować dla wymienionych grup takich warunków bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych zintegrowanych jednostkach mieszkalnych.Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera, jak i zasada kluczowa: " Możliwie najmniej pomocy, ale tyle, ile potrzeba". Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji do normalnego życia w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Każda konieczna w tym kierunku forma wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji będzie świadczona.Specyficznym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest realizowanie projektów w ramach koncepcji łańcucha rehabilitacyjnego, który daje mieszkańcom placówek możliwość kompleksowego rozwoju i rehabilitacji. W ramach łańcucha rehabilitacyjnego realizowane są projekty placówek mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań chronionych oraz mieszkań pod ochroną.

Prowadzone działania

Fundacja aktualnie prowadzi 2 Mieszkania Chronione oraz Centrum Dzienne na terenie Miasta Torunia oraz jedno Mieszkanie Chronione w Nowej Wsi Wielkiej. Oferujemy łącznie 31 miejsc opieki i całodobowego pobytu oraz 35 miejsc w ramach warsztatów własnoręcznej pracy. Nasze placówki są integrowane w regionalną strukturę opieki społecznej a nasze oferty w pełni odpowiadają obowiązującym standardom. Projekt Mieszkania Chronionego realizowanego w Toruniu,jest skierowany w pierwszej linii do Mieszkańców Miasta Torunia jak i Gminy Toruń, będących pacjentami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego oraz klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dotkniętych przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych ze wspólnoty społecznej, pasywnych, mających problemy z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Mieszkanie Chronione w NWW pozyskuje kandydatów z zasobów Gminy.

Program terapeutyczno-rehabilitacyjny, realizowany w Mieszkaniach Chronionych, ma na celu głównie aktywizację, motywację i stabilizację oraz zaspokojenie - w ramach projektu - podstawowych potrzeb bytowo-socjalnych osób psychicznie chorych. Osoby te charakteryzują się niejednokrotnie "niską jakością" życia społecznego, wykazują zniechęcenie i pasywny tryb życia, zaniedbując jednocześnie wszelkiego rodzaju kontakty rodzinno-socjalne oraz zainteresowania, umiejętności i możliwości. Sytuacja ta prowadzi między innymi do społecznej izolacji, stygmatyzacji oraz marginalizacji tej grupy osób, jak i pośrednio do ponownych hospitalizacji. W konsekwencji podstawowy miejscem nie tylko leczenia ale i pobytu i opieki osób z zaburzeniami psychicznymi ciągle pozostaje szpital. Częste hospitalizacje oraz bierny tryb życia powodują i pogłębiają nieprawidłowe funkcjonowanie osób chorych psychicznie w środowisku, powodują utratę umiejętności ról społecznych oraz obniżają jakość ich życia. Nasi mieszkańcy przygotowywani są do prowadzenia samodzielnego życia poprzez nauke i trening podstawowych umiejętności społecznych.Czas pobytu mieszkańca w Mieszkaniu Chronionym wynosi jeden rok, w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

Od kwietnia 2004 roku Fundacja realizuje projekt Centrum Dzienne RC-FKR, jako jedna z form psychiatrycznej opieki środowiskowej. W ramach projektu CD został opracowany aktywizujący program rehabilitacyjno-terapeutyczny. Program ten stanowi system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych, które umożliwią naszym podopiecznym w miarę samodzielną egzystencję i doprowadzą do integracji społecznej. Poprzez własnoręczną pracę i zaangażowanie uczestników w pracowniach i warsztatach CD mają oni możliwość rozwoju i podtrzymania własnych umiejętności, uzdolnień i zainteresowań. W CD działa pracownia: stolarska, plastyczna, kulinarna, krawiecka, komputerowa, językowa. Organizujemy kiermasze w ramach których uczestnicy mają możliwość wystawienia i sprzedaży swoich prac.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej