Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Łomżyńskie Stowarzyszenie Krótkofalowców

Łomżyńskie Stowarzyszenie Krótkofalowców
Kontakt
Telefon
502 676 547
Adres rejestrowy
Ulica
Wojska Polskiego 161d lok. 39
Kod pocztowy
18-400
Miejscowość
Łomża
Województwo
PODLASKIE
Powiat
Łomża
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000076209
REGON
45020457600000
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
31
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia:

  • rozwój Krótkofalarastwa, radioelektroniki, radiokomunikacji i nowoczesnych technik łączności wśród społeczeństwa
  • popularyzacja sportów krótkofalarskich, a szczególnie radioorientacji sportowej wśród dzieci młodzieży szkolnej na terenie województwa i makroregionu
  • popieranie i ochrona służby amatorskiej i amatorskiej służby satelitarnej popularyzacja Ziemi Łomżyńskiej i jej walorów w kraju i za granicą
  • upowszechnianie postaw ochraniających środowisko naturalne, zwłaszcza przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym
  • przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom w środowiskach młodzieżowych
  • aktywacja i wspieranie przedsiębiorczości absolwentów elektroniki i łączności pozostających bez zatrudnienia
  • działalność wychowawczo-patriotyczna, głównie w środowiskach młodzieżowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
hobby
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej