Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Puławskie Forum Organizacji i Stowarzyszeń "Razem"

Puławskie Forum Organizacji i Stowarzyszeń "Razem"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
24-100
Miejscowość
Puławy
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
Gmina
Puławy
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000009354
REGON
43202894600000
NIP
716-24-69-245
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Forum:
-Wspieranie rozwoju ruchu samopomocowego.
-Upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami samopomocowymi krajowymi i międzynarodowymi.
-Reprezentowanie interesów organizacji zrzeszonych w Forum wobec władz państwowych i samorządowych.
-Podejmowanie innych działań wspierających organizacje samopomocowe.
-Integracja środowisk i organizacji niepełnosprawnych oraz organizacji działających w obszarze pomocy społecznej.
-Promowanie działalności organizacji zajmujących się rehabilitacją społeczną, zawodową i medyczną w szczególności osób niepełnosprawnych. Celem Forum jest informowanie o prawach i obowiązkach i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Forum było organizacją apolityczną, neutralną, dobrowolną i otwartą dla wszystkich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu puławskiego.

Zrealizowane działania:
Od lipca 2001r. Forum prowadziło Biuro Porad Obywatelskich, w którym przeszkoleni doradcy udzielają bezpłatnych porad ze wszystkich dziedzin życia społecznego mieszkańcom Puław i regionu.
Od lipca 2002r. utworzyło Punkt Informacji Europejskiej, zaś od X 2002r. Punkt Informacyjno - Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych. W maju 2003r. Lubelski Urząd Marszałkowski przyznał dotacje na projekt "Osoby Niepełnosprawne w Unii Europejskiej" realizowany przez Punkt Informacyjno-Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i Punkt Informacji Europejskiej, projekt wspierany był przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. W 2002r w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Obywatel i Prawo" Forum realizowało projekt aktywnych działań promocyjnych BPO, min. spotkania z młodzieżą, publikację lokalnego informatora, przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i doradców, zorganizowanie konferencji. W okresie 2002 - 2005r. Forum na realizację projektu Biura Porad otrzymało granty z Fundacji im. Stefana Batorego. Działania Organizacji skupiały się głównie na edukacji społeczeństwa, informowaniu obywateli o przysługujących im prawach, udzielaniu porad prawnych w zakresie informacji o przepisach prawa, dotyczących danego problemu. Swoja ofertę Organizacja kierowała do wszystkich potrzebujących pomocy mieszkańców Puław i okolic. W ramach działań wpływania na kształt polskiego prawodawstwa Forum zorganizowało spotkanie działaczy organizacji pozarządowych z posłem z Lubelszczyzny dotyczące projektu ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego. Organizacja była członkiem "Platformy Wzajemnego Porozumienia Organizacji Pozarządowych", skąd sprawy wymagające zmiany prawa, w ocenie organizacji pozarządowych kierowane były do odpowiednich instytucji. Działania Biura wspierane były przez Związek Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich, który zapewniał szkolenia oraz czuwał nad przestrzeganiem wspólnie przyjętych standardów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
doradztwo zawodowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej