Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"
Kontakt
Telefon
42 633 75 43
Telefon
501 420 968
Adres rejestrowy
Ulica
Rewolucji 1905 r. 78 lok. 80
Kod pocztowy
90-223
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000209788
REGON
47235354300000
NIP
7282352853
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

-wspieranie więzi z rodziną i uświadamianie odpowiedzialności rodziny za los dziecka
-zapewnienie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny
-prowadzenie działań terapeutycznych zmierzających do minimalizacji skutków powstających w wyniku dezintegracji rodziny
-wzmacnianie rodzin zarówno naturalnych, jak i zastępczych i adopcyjnych
-przeciwdziałanie przemocy, przestępczości, uzależnieniom.

Prowadzone działania:

Ośrodek oferuje pomoc: pracownika socjalnego, pedagogów, logopedy, psychologa, mediatora, adwokata. Oferujemy pomoc: rodzinie dysfunkcyjnej, problemowej (problemy wychowawcze, uzależnienia) rodzicom bezradnym wychowawczo, stosującym przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, z przejściowymi trudnościami; dzieciom wobec których stosowana jest przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, nadpobudliwym lub zahamowanym, zaburzenia zachowania z cechami utraty więzi z rodzicami, z problemami w nauce, z cechami utraty więzi z rodzicami i kobietom w ciąży, pedagogom szkolnym, kuratorom, pracownikom socjalnym.Świetlica dla dzieci.
Fundacja realizowała następujące programy:
-"Dziecko pod parasolem prawa" - który ma na celu pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie oraz dotkniętych szeroko pojętą przemocą, utworzyliśmy "kolorowy pokój"
-"Zły dotyk" - oferujemy kompleksowo pomoc psychologiczną, psychiatryczną, lekarską - łącznie z wykonaniem badania sądowo lekarskiego
-"Alternatywa dla ulicy" - zwrócony w stronę tych dzieci, które brudne i zaniedbane widujemy codziennie na ulicy
-"Zespół dziecka potrząsanego" - nt. skutków nieodpowiedniego traktowania dzieci
-"Bezpieczny w domy, w szkole, na ulicy" kompania profilaktyczna.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej