Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "TRATWA"

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - "TRATWA"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 321 08 71
Telefon
71 321 08 71
Adres rejestrowy
Ulica
Henryka Probusa 9 lok. 4
Kod pocztowy
50-242
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000200183
REGON
93196934100000
NIP
899-25-01-984
Rok powstania
1998
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Główne cele i formy działania stowarzyszenia to:

  • wsparcie finansowe dla innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne i organizacyjne działalności innych podmiotów w szczególności poprzez przyjmowanie, wykorzystywanie i redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych
  • współdziałanie z administracją rządową i samorządową
  • prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Obecnie Stowarzyszenie TRATWA realizuje projekty www.samsterem.tratwa.org, www.ppmzajezdnia.org
i szereg innych projektów szkoleniowych www.tratwa.org

Zakończyliśmy realizację projektów z rodziny Cyber-Ręka
www.cyber-reka.tratwa.org

Stowarzyszenie jest stałą platformą informacyjną, konsultacyjną i szkoleniową dla wrocławskich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania projektów i współpracy.
Pozarządowy Ośrodek Treningowy TRATWA jest miejscem spotkań, aktywizacji i doszkalania członków wrocławskich organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli Wrocławia.
POT udziela poradnictwa z zakresu źródeł finansowania, zakładania, dobrego funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie administruje forum internetowym służącym wymianie informacji, pomysłów i idei między liderami a członkami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami administracji publicznej.
Stowarzyszenie udziela poradnictwa z zakresu aplikowania o środki finansowe do instytucji ogłaszających przetargi oraz programy na środki publiczne i Unijne.
Stowarzyszenie udostępnia własną pracownię komputerową wolontariuszom.
Stowarzyszenie działa na rzecz współpracy z podobnymi organizacjami z krajów europejskich.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Barbara Kołaczkiewicz, Członek zarządu
Jacek Pomian, Członek zarządu
Robert Drogoś, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej