Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja im. Heinricha Bölla - Przedstawicielstwo w Polsce

Fundacja im. Heinricha Bölla - Przedstawicielstwo w Polsce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 440 13 33
Telefon
22 440 13 37
Adres rejestrowy
Ulica
Żurawia 45
Kod pocztowy
00-680
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej
REGON
01743435000000
NIP
522-22-25-830
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką fundacją zielonej polityki działającą w 60 krajach na rzecz zrównoważonego rozwoju, ponadkulturowego porozumienia i edukacji. Nasz patron, pisarz i laureat nagrody Nobla Heinrich Böll, uosabia wartości, które reprezentujemy: obronę wolności, odwagę cywilną, tolerancję i otwartość w debatach.

Jako zielona fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, które podejmują tematy z zakresu równouprawnienie oraz wzmocnienia praw człowieka w regionie, promowania demokratycznego rozwoju społeczeństw Partnerstwa Wschodniego. Wspólne, europejskie wartości, demokracja płci i transformacja energetyczna są zarówno tematem, jak i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji, w tym partnerskich biur w Pradze, Waszyngtonie, Brukseli i Berlinie.

Naszą misją na początku działalności w 2002 roku było wspieranie procesu integracji Europy, zbliżenie "starych" i "nowych" członków Unii Europejskiej. Aktualnie koncentrujemy się na trzech obszarach działania:

  1. W ramach programu Demokracja & Prawa Człowieka towarzyszymy przemianom społecznym w krajach Unii Europejskiej, promując równe szanse i prawa dla wszystkich grup społecznych. Szczególnie ważne jest dla nas przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną czy wyznanie. W relacjach obywateli i obywatelek z państwem stawiamy na dobrze funkcjonujące instytucje publiczne i wzmacnianie kontroli społecznej i demokratycznej oraz partycypacji na różnych szczeblach zaangażowania. Wspieramy zielone siły polityczne jako części pluralistycznej sceny politycznej na poziomie narodowym i europejskim.

  2. Program Polityka Międzynarodowa tworzy przestrzeń do dyskusji o przyszłości i kierunkach rozwoju wspólnej europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Szczególnie ważne są dla nas wyzwania dotyczące wschodniego sąsiedztwa UE, obejmujące relacje z Ukrainą, Białorusią i Rosją, jak również pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej w tym obszarze. W relacjach międzynarodowych podkreślamy znaczenie praw człowieka, kwestii genderowych i współpracy instytucji i struktur międzynarodowych. Poprzez konferencje i ekspertyzy chcemy wspierać debatę o przyszłości Wspólnoty i jej roli na arenie globalnej oraz włączać obywatelki i obywateli we współtworzenie Unii Europejskiej.

  3. Program Energia & Klimat ma na celu pogłębienie dyskursu na temat wyzwań w obszarze transformacji energetycznej i zmian klimatycznych zarówno w kontekście europejskim, jak i globalnym. Kluczowymi elementami programu są działania na rzecz długofalowej transformacji energetycznej, zwłaszcza promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Jednym z priorytetów programu jest tworzenie warunków do dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym i zielonej modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji obywatelskiej i ochrony konsumenckiej. Zależy nam także na budowaniu koncepcji energetycznych gwarantujących zrównoważony rozwój, czyste i zdrowe środowisko oraz uwzględniających szeroko pojęte kwestie społeczno-ekonomiczne.

Więcej informacji o naszych aktywnościach na www.pl.boell.org oraz www.boell.de

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Małgorzata Kopka, Koordynacja programu Polityka Międzynarodowa
Gert Röhrborn, Koordynacja programu Demokracja i Prawa Człowieka
Liliana Religa, Asystentka dyrekcji / Public Relations
Irene Hahn-Fuhr, Dyrektorka
Katarzyna Ugryn, Koordynacja programu Energia i Klimat
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej