Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja im. Heinricha Bölla - Przedstawicielstwo w Polsce

Fundacja im. Heinricha Bölla - Przedstawicielstwo w Polsce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 440 13 33
Telefon
22 440 13 37
Adres rejestrowy
Ulica
Żurawia 45
Kod pocztowy
00-680
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej
REGON
01743435000000
NIP
522-22-25-830
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką fundacją zielonej polityki działającą w 60 krajach na rzecz zrównoważonego rozwoju, ponadkulturowego porozumienia i edukacji. Nasz patron, pisarz i laureat nagrody Nobla Heinrich Böll, uosabia wartości, które reprezentujemy: obronę wolności, odwagę cywilną, tolerancję i otwartość w debatach.

Jako zielona fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, które podejmują tematy z zakresu równouprawnienie oraz wzmocnienia praw człowieka w regionie, promowania demokratycznego rozwoju społeczeństw Partnerstwa Wschodniego. Wspólne, europejskie wartości, demokracja płci i transformacja energetyczna są zarówno tematem, jak i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji, w tym partnerskich biur w Pradze, Waszyngtonie, Brukseli i Berlinie.

Naszą misją na początku działalności w 2002 roku było wspieranie procesu integracji Europy, zbliżenie "starych" i "nowych" członków Unii Europejskiej. Aktualnie koncentrujemy się na trzech obszarach działania:

  1. W ramach programu Demokracja & Prawa Człowieka towarzyszymy przemianom społecznym w krajach Unii Europejskiej, promując równe szanse i prawa dla wszystkich grup społecznych. Szczególnie ważne jest dla nas przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną czy wyznanie. W relacjach obywateli i obywatelek z państwem stawiamy na dobrze funkcjonujące instytucje publiczne i wzmacnianie kontroli społecznej i demokratycznej oraz partycypacji na różnych szczeblach zaangażowania. Wspieramy zielone siły polityczne jako części pluralistycznej sceny politycznej na poziomie narodowym i europejskim.

  2. Program Polityka Międzynarodowa tworzy przestrzeń do dyskusji o przyszłości i kierunkach rozwoju wspólnej europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Szczególnie ważne są dla nas wyzwania dotyczące wschodniego sąsiedztwa UE, obejmujące relacje z Ukrainą, Białorusią i Rosją, jak również pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej w tym obszarze. W relacjach międzynarodowych podkreślamy znaczenie praw człowieka, kwestii genderowych i współpracy instytucji i struktur międzynarodowych. Poprzez konferencje i ekspertyzy chcemy wspierać debatę o przyszłości Wspólnoty i jej roli na arenie globalnej oraz włączać obywatelki i obywateli we współtworzenie Unii Europejskiej.

  3. Program Energia & Klimat ma na celu pogłębienie dyskursu na temat wyzwań w obszarze transformacji energetycznej i zmian klimatycznych zarówno w kontekście europejskim, jak i globalnym. Kluczowymi elementami programu są działania na rzecz długofalowej transformacji energetycznej, zwłaszcza promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Jednym z priorytetów programu jest tworzenie warunków do dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym i zielonej modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji obywatelskiej i ochrony konsumenckiej. Zależy nam także na budowaniu koncepcji energetycznych gwarantujących zrównoważony rozwój, czyste i zdrowe środowisko oraz uwzględniających szeroko pojęte kwestie społeczno-ekonomiczne.

Więcej informacji o naszych aktywnościach na www.pl.boell.org oraz www.boell.de

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
12.11.2014
Fundacja im. Heinricha Bölla zorganizowała 27 października 2014 spotkanie z głównym autorem raportu "World Nuclear Industry Status Report" o stanie energetyki jądrowej na świecie, Myclem Schneiderem. Spotkanie połączone było z dyskusją na temat przyszłości energetyki w Polsce i na świecie. Fundacja zaprasza do lektury relacji z debaty autorstwa Bartłomieja Kozka i zapoznania się z prezentacją autora raportu.
Publicystyka
04.12.2015
Rządy 196 państw negocjują podczas Szczytu Klimatycznego w Paryżu warunki wiążącego globalnego porozumienia klimatycznego, które ma powstrzymać zmiany klimatu oraz przyspieszyć transformację energetyczno-gospodarczej w kierunku niskoemisyjnym. Cykl analiz poświęconych globalnej polityce klimatycznej pozwala lepiej zrozumieć COP21.
Publicystyka
02.04.2015
Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla w Warszawie wydała publikację „Wolność artystyczna. Praktyczny przewodnik”. Autorki - Dominika Bychawska-Siniarska i Dorota Głowacka - radzą wyjaśniają artyst(k)om i osobom związanym ze środowiskami kultury, jak reagować na radzić rozmaite formy współczesnej „cenzury” sztuki.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Małgorzata Kopka, Koordynacja programu Polityka Międzynarodowa
Gert Röhrborn, Koordynacja programu Demokracja i Prawa Człowieka
Liliana Religa, Asystentka dyrekcji / Public Relations
Irene Hahn-Fuhr, Dyrektorka
Katarzyna Ugryn, Koordynacja programu Energia i Klimat
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej