Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 301 98 72
Telefon
795 159 795
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
bezpośrednio w czwartki w godz. 17.00 - 19.00, pocztą internetową, telefonicznie - codziennie w godz. 9.00 - 22.00
Ulica
Warzywnicza 10C lok. 7
Kod pocztowy
80-838
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Adres kontaktowy
Ulica
Warzywnicza 10C lok. 7
Kod pocztowy
80-838
Miejscowość
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000088951
REGON
19265210400000
NIP
5832773028
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie środowiska pracy wolnego od wszelkiej agresji, przemocy psychicznej i fizycznej oraz wspieranie rozwoju twórczych i pozytywnych relacji międzyludzkich. W tym celu prowadzi szeroką działalność społeczną skierowaną do osób indywidualnych oraz grup społecznych i zawodowych w ramach prewencji wobec niewłaściwych stosunków międzyludzkich będących jedną z przyczyn wykluczenia społecznego.
Zakres przestrzenny działania obejmuje teren całej Polski.

Strategią Stowarzyszenia jest stworzenie sieci pomocowej na terenie całego kraju. W różnych częściach kraju tworzone są tzw. Punkty Konsultacyjne Zarządu OSA, prowadzące działalność na swoim terenie. Punkty Konsultacyjne (PK) drogą telefoniczną, internetową i pocztową współpracują ze sobą, a także z Zarządem w Gdańsku, który w razie potrzeby koordynuje działania, a ogólnie monitoruje i kontroluje całość działalności. Zarząd utrzymuje kontakt w ramach korespondencji internetowej, pocztowej i telefonicznej z osobami pokrzywdzonymi z terenu całej Polski.

Prowadzone działania:
a) podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem rozumianym jako przemoc psychiczna w pracy,
b) nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych występowania tego zjawiska,
c) pomoc osobom zagrożonym i poddawanym mobbingowi,
d) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i medycznego,
e) prowadzenie działalności mediacyjnej,
f) działania na rzecz prawa do pracy w warunkach pozbawionych przemocy psychicznej,
g) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
h) działania na rzecz ochrony zdrowia osób doświadczających mobbingu,
i) przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji w miejscu pracy oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób mobbingowanych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jadwiga Mucha, członek zarządu
Barbara Cichosz, sekretarz
Urszula Kostuj, skarbnik
Małgorzata Kopydłowska, wiceprezes
Mariola Żarnoch, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej