Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 05 43
Telefon
81 532 05 43
Adres rejestrowy
Ulica
Skłodowskiej 32 lok. 9
Kod pocztowy
20-029
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000046748
REGON
43230800200000
NIP
712-27-05-596
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
33
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Służyć pomocą dla samorządów lokalnych w nawiązaniu i prowadzeniu współpracy międzynarodowej, w przygotowaniu kadr "europejskich" w promocji samorządów oraz w przygotowaniu jednostek terytorialnych województwa do absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych po wejściu polski do Unii Europejskiej.

Prowadzone działania:
Dziania DE są podzieleni na krótko- i długoterminowe.
Do długoterminowych należą: przygotowanie kadr dla samorządów lokalnych. Wzrost liczby samorządów zrzeszonych w DE etc. Obecnie swoją działalność DE skupia na pomocy samorządom lubelskim w zakresie przygotowania projektów i wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.01.2005
Minęła godzina zero i rozpoczęły się konsultacje społeczne Narodowego Planu Rozwoju 2007 - 2013. Przedstawiciele pozarządówki obecni byli podczas czwartkowej Konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie - 20 stycznia 2005, otwierającej proces konsultacji. Jeśli zechcą - mogą być też obecni podczas innych wydarzeń związanych z debatą nad Planem. A na NPR już można spojrzeć przez pozarządowe okulary. Można więc znaleźć zarówno pojedyncze wzmianki o rosnącym deficycie demokratycznym, o potrzebie rozwijania otwartego dialogu obywatelskiego i o tym, że państwo respektuje autonomię i współdziałanie trzech sektorów.
Publicystyka
25.08.2015
Stowarzyszenie samorządowe Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, wobec trudnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, podjęło się organizacji kolonii dla dzieci z rodzin biorących udział w działaniach antyterrorystycznych na wschodzie Ukrainy. Kolonie dla 30-osobowej grupy dzieci odbywają się w Janowie Lubelskim (woj. lubelskie) w terminie 19-28 sierpnia 2015 roku.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej