Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 532 05 43
Telefon
81 532 05 43
Adres rejestrowy
Ulica
Skłodowskiej 32 lok. 9
Kod pocztowy
20-029
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000046748
REGON
43230800200000
NIP
712-27-05-596
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
33
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Służyć pomocą dla samorządów lokalnych w nawiązaniu i prowadzeniu współpracy międzynarodowej, w przygotowaniu kadr "europejskich" w promocji samorządów oraz w przygotowaniu jednostek terytorialnych województwa do absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych po wejściu polski do Unii Europejskiej.

Prowadzone działania:
Dziania DE są podzieleni na krótko- i długoterminowe.
Do długoterminowych należą: przygotowanie kadr dla samorządów lokalnych. Wzrost liczby samorządów zrzeszonych w DE etc. Obecnie swoją działalność DE skupia na pomocy samorządom lubelskim w zakresie przygotowania projektów i wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej