Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie
Kontakt
Telefon
89 527 62 03
Telefon
89 527 62 03 wew. 33
Adres rejestrowy
Ulica
Narutowicza 4
Kod pocztowy
10-581
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000091913
REGON
51140468000000
NIP
739-32-74-205
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Misją naszego Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia młodzieży defaworyzowanej oraz osób bezrobotnych poprzez stwarzanie równych szans, kształtowanie odpowiedzialności za swój los, przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy oraz budowanie dobrze poinformowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzone działania
Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  • tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży,
  • aktywizacja społeczna zawodowa i ekonomiczna młodzieży,
  • wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa,
  • organizacja systemu instytucji kształcenia i opiekuńczych,
  • pomoc socjalna dla młodzieży zaniedbanej społecznie.

Głównym odbiorcą działalności Stowarzyszenia jest:

  • młodzież defaworyzowana o zmniejszonych szansach życiowych,
  • młode, bezrobotne osoby,
  • osoby długotrwale bezrobotne.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej